Pátek, 1. března 2024

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. již podruhé obhájila certifikát EMAS

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. již podruhé obhájila certifikát EMAS

Řada organizací a firem dnes zvažuje dopady svých činností na životní prostředí a zahrnuje kroky vedoucí k environmentálně odpovědnému chování do firemní politiky. Jedním z nástrojů, které environmentálně šetrné chování firmám usnadňuje, je EMAS (Eco Management and Audit Scheme). EMAS je dobrovolným nástrojem ochrany životního prostředí, jehož zavedením se organizace zavazuje k omezování negativních vlivů na životní prostředí, a to nad rámec legislativních požadavků. Organizace, která splní požadavky systému, získá od Ministerstva životního prostředí certifikát EMAS.

Jednou z organizací se zavedeným EMAS je Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., která certifikát poprvé získala již v roce 2012 a letos jej podruhé obhájila. Společnost tímto krokem potvrdila, že dbá na ochranu životního prostředí a při produkci výrobků či poskytování služeb zvažuje dopady na životní prostředí. Prezident společnosti Donghwan Yang převzal dne 26. 6. 2018 certifikát EMAS od náměstka ministra životního prostředí Jana Kříže. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. je první organizací s EMAS nejen z celé celosvětové skupiny Hyundai Motor Company, ale i z celého koncernu Hyundai.

Od začátku roku 2018 obnovily certifikát EMAS další čtyři společnosti - VCES a.s., Hochtief CZ a.s., Subterra a.s. a Metrostav a.s. EMAS je zaváděn organizacemi napříč odvětvími, je určen jak pro výrobní podniky a organizace provozující činnost v soukromé sféře, tak i pro organizace státní a veřejné správy. Systém je přínosem především pro životní prostředí, ale přispívá rovněž k úsporám v oblasti spotřeby energií, vody, materiálu, navíc snižuje také produkci odpadů a s ním spojených poplatků.

Více se o systému EMAS dozvíte zde https://emaseu.cz/

Zdroj: CENIA

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů