Pátek, 1. března 2024

Evropská komise prostřednictvím programu EMAS snižuje spotřebu energie, vody a papíru

Evropská komise prostřednictvím programu EMAS snižuje spotřebu energie, vody a papíru

Díky zavedení systému EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) se Evropská komise (EK) zavázala neustále snižovat dopady své činnosti na životní prostředí a transparentně informovat o svých výsledcích. Environmentální prohlášení, které shrnuje a vyhodnocuje opatření k snižování negativních dopadů na životní prostředí z roku 2017, ukazuje, že v letech 2015/2016 dosáhla EK pokroku ve většině indikátorů.

Spotřeba energie v kancelářských budovách EK byla snížena o 3,4 %, spotřeba vody o 13,4 % a emise CO2 z provozu budov o 4,6 %. Komise již splnila cíle stanovené pro rok 2020 pro spotřebu kancelářského papíru (pokles o 13,8 %) a produkci odpadu (pokles o 3,6 %).

Vzhledem k tomu, že registrace EMAS zahrnuje celkem 72 pracovišť a administrativních budov, které představují více než 34 000 pracovních míst v sedmi různých státech Evropy, je význam těchto opatření veliký. Například hlavní budova Komise v Bruselu snížila emise CO2 z provozu budovy o 86% od roku 2005, čímž dosáhla celkových úspor energie ve výši 96 milionů EUR.

Podrobné informace o dosažených cílech a indikátorech v rámci EMAS naleznete v environmentálním prohlášení.

Mezi dalšími cíli, které Komise plánuje naplnit do roku 2020, je zavedení opatření týkající se třídění odpadu a emisí CO2 z vozového parku a další zlepšení v oblasti spotřeby energie, spotřeby vody a emisí CO2 z provozu budov. V plánu je také rozšíření registrace EMAS na další pracoviště, resp. výkonné agentury.

Máte-li zájem o informace o jiných evropských institucích, které jsou registrovány v EMAS, můžete je nalézt zde. Praxe v těchto institucích je dobrým příkladem pro další organizace a příspěvkem k udržitelnější spotřebě, kterou zastává Evropská unie ve svých politikách.

Zdroj: CENIA

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů