Pátek, 1. března 2024

Krajský úřad Středočeského kraje prochází enviroauditem

Krajský úřad Středočeského kraje prochází enviroauditem

S návrhem na enviroaudit přišla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

,,Státní instituce by měly jít příkladem. Začali jsme zveřejněním dotazníku, jehož cílem bylo zjistit, jak se na úřadu chováme s ohledem na ochranu životního prostředí a jaké je vůbec smýšlení zaměstnanců úřadu ve vztahu k prostředí, kde žijí a pracují. Podstatné je, že skoro 2/3 respondentů uvedly, že chtějí pracovat v prostředí, kde je kladen důraz na snižování negativních dopadů na životní prostředí a odpovědnou spotřebu. A od toho se chceme odrazit," uvedla radní.

Na Krajském úřadu se dnes poprvé sešla pracovní skupina složená ze zaměstnanců, kteří projevili zájem stát se takzvaným enviroambassadorem. ,,Ambasadoři by se měli pravidelně setkávat a řešit environmentální rozvoj úřadu z pohledu zaměstnanců, podávat návrhy na aplikaci nových přístupů či vzdělávání. K tomu úřad potřebuje mít aktivní ambasadory, kteří budou udržovat kontinuitu envio rozvoje," uvedl Ivo Kropáček z agentury Envirostyl, která pro úřad ekoaudit zajišťuje.

,,Věřím, že se nám postupnými kroky podaří změnit zaběhnuté zvyklosti. Je to o přístupu - od drobností typu vypínat počítače při odchodu domů, přes šetření vodou a třídění odpadu až po systémové kroky, jako je například minimalizace tisku dokumentů a materiálů. Úkolem ambasadorů je hlavně inspirovat druhé ke změně. S vedením úřadu jsme diskutovali například to, že bude vhodné rozšířit počet nádob na tříděný odpad nebo zavést možnost třídit bioodpady přímo v kuchyňkách a podobně," doplnila radní Skopalíková.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů