Neděle, 14. dubna 2024

Konference Povinnosti v podnikové ekologii letos proběhne ON-LINE!

Konference Povinnosti v podnikové ekologii letos proběhne ON-LINE!

Letošní, už 5. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii bude jiný! Tématy je doslova napěchovaný, proto se i navzdory epidemiologické situaci uskuteční, promění se však v on-line konferenci. Nepřijdete tak o přednášky ani o diskusi s legislativními tvůrci a předními odborníky z praxe, své dotazy však nově nebudete klást do mikrofonu v sále, nýbrž na dálku on-line.

Jako by se všechny novely zákonů, které si podnikoví ekologové hlídají, soustředily jen na jedno datum, a to 1. 1. 2021.

Balíček nové odpadové legislativy a novela nařízení pro ohlašování do IRZ

Na nové odpadové zákony už čekáme s napětím několikátý rok a k 1. 1. 2021 bychom se konečně měli dočkat. Do Senátu nyní putují čtyři nové odpadové zákony, které byly předmětem nebývale vášnivých diskusí, protože jejich dopad bude zásadní. Tlak na předcházení vzniku odpadů a posun hospodaření s odpady směrem k třídění a recyklaci se odrazí i v podnikové ekologii. Jaká konkrétní opatření a nástroje zákony zavádí jako povinné, to na konferenci představí přímo tvůrci novel a diskutovat s nimi budou odborníci z praxe.

1. srpna vyšla ve Sbírce novela nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. Koho se ohlašování týká a jak se mění povinnosti podle tohoto nařízení pro ohlašování v roce 2021? Vše zazní na přednášce: IRZ a nové povinnosti v ohlašování podle novely nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Vše zazní v bloku věnovaném odpadům.


Zrušení písemných pravidel, nové povinné údaje v BL podle REACH, UFI kódy a SCIP databáze

Jsme zvyklí, že v oblasti chemických látek se podniková ekologie řídí především evropskou legislativou, a to zejména nařízením REACH a CLP. A právě tato 2 nařízení zavádějí od Nového roku také nové povinnosti. Podle CLP jsou to hlavně změny v postupech klasifikace a označování látek a směsí, ve způsobu poskytování informací o některých nebezpečných látkách a směsích a v seznamu harmonizovaných klasifikací některých nebezpečných látek.

Změny v povinnostech podle nařízení REACH se týkají poskytování informací a sdílení údajů při registracích látek, upřesnění obsahu bezpečnostních listů, změn v seznamu látek podléhajících povolení a změn v seznamu látek, směsí a předmětů podléhajících omezení.

Nakládání s chemickými látkami a zejména ochranná opatření před jejich expozicí určuje zákon o ochraně veřejného zdraví. Ten byl novelizován už v letošním roce a pro podnikovou ekologii je zásadní hlavně ,,Zrušení písemných pravidel". Co to pro bezpečnost práce při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami znamená a čím budou písemná pravidla nahrazena? Vše zazní v bloku chemických látek.


,,Suchá" novela vodního zákona a nakládání s odpadními vodami v průmyslu

Jaké jsou principy vodního zákona na ochranu před suchem? Jaké vznikají nové povinnosti při nakládání s vodami? Jaká nová ustanovení, která umožňují změny v již povoleném nakládání s vodami, přinese tzv. ,,suchá" novela vodního zákona? Odpovědi na tyto otázky padnou v bloku vodohospodářství. Chybět v něm nebude ani stále aktuální téma odpadních vod a požadavků jednotlivých správ.


Nejasnosti při výpočtech emisí a nejčastější chyby při ohlašování provozní evidence

Emisní faktory jsou uvedeny ve Věstníku MŽP, ale v praxi se uplatňuje celá řada dalších, méně známých, včetně podkladů zahraničních. Příslušné orgány ochrany ovzduší vyžadují ve shodě s předpisy vyčíslování emisí výpočtem, ale pokud není řízený výduch a faktory nejsou publikovány, je stanovení emisí velmi komplikované. Přitom jde o důležitou povinnost, která má vliv nejen na celkové emise v ČR, ale také např. na výši poplatků, které provozovatelé zdrojů každoročně počítají a případně přiznávají. Pokud si nejste jisti při výpočtech emisí a chcete se vyvarovat chyb při ohlašování provozní evidence, nenechte si ujít blok ovzduší na konferenci PPE.


Cirkulární ekonomika v podnikové ekologii

I když se podnikoví ekologové snaží stále více snižovat odpady a hledají všechny možné způsoby ekologických procesů v průmyslu, najít tu nejpřímější cestu k cíli není vždy úplně snadné. Proto jsme zařadili do programu konference také blok cirkulární ekonomiky, ve kterém představíme na jedné straně dotační programy pro cirkulárně zaměřené projekty, ale také třeba novou Asociaci progresivních podnikových ekologů, která usiluje o propojení potřeb podnikových ekologů se státní správou. Chybět nebudou ani příklady dobré praxe například z dílny Cyrkl Zdrojová platforma.

On-line konference se uskuteční 24. listopadu. Sborník s vytištěnými materiály budeme rozesílat účastníkům poštou, instrukce k přihlášení v dostatečném časovém předstihu e-mailem. K účasti na on-line konferenci nebude potřeba žádného zvláštního SW vybavení, přenos proběhne prostřednictvím youtube live stream. Těšíme se na Vás!

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese: lanova@dashofer.cz.

On-line konference Povinnosti v podnikové ekologii - V. ročník

Termín: 24. listopadu 2020

Moderátor konference: Ing. Tomáš Lank - expert na ŽP a podnikovou ekologii (UJEP Ústí nad Labem)

Bližší informace o programu a registrace: www.konferenceppe.cz

Pořadatel:

Verlag Dashöfer, spol. s. r. o.

Evropská 423/178,

160 41 Praha 6

Organizační garant:

Ing. Kristýna Lanová, lanova@dashofer.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů