Pátek, 1. března 2024

Tisková zpráva k projektu ENHANCE

Tisková zpráva k projektu ENHANCE

CENIA, česká informační agentura životního prostředí vydala aktuální tiskovou zprávu k projektu ENHANCE - EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy, který již druhým rokem realizuje.

Účelem projektu je podpořit oběhové hospodářství a ochranu životního prostředí prostřednictvím programu environmetálního auditu a managementu EMAS. Cílem projektu, jehož se účastní dalších pět partnerů ze čtyř evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko a Estonsko), je zavést opatření zvýhodňující organizace s EMAS ve vybraných oblastech, a odstranit bariéry, které brání většímu rozšíření a celkovému zájmu o EMAS v ČR.

Projekt ENHANCE prošel fází vyhodnocení a výběru opatření na podporu EMAS, které figurují v národních i regionálních politikách všech zúčastněných států. Úkolem CENIA bylo vybrat 10 nejvhodnějších opatření, která byla v rámci analytické fáze identifikována ostatními partnery. Vybraná opatření byla následně hodnocena stakeholdery (zástupci organizací s EMAS, ověřovateli EMAS, auditory, kontrolními orgány ad.) prostřednictvím dotazníkového šetření. Nejlépe hodnocené byly dotační programy, bodové zvýhodnění EMAS ve veřejných zakázkách, snížení frekvence kontrol ČIŽP pro podniky s EMAS, a také daňové zvýhodnění (viz graf).

Výsledky dotazníkového šetření budou následně posouzeny experty z CENIA a Ministerstva životního prostředí, jenž je garantem programu EMAS v ČR. V konečné fázi projektu bude z těchto deseti opatření vybráno pět, které nejlépe splňují kritéria pro zavedení do praxe a budou východisky pro formulaci podoby a obsahu klíčových opatření pro podporu EMAS v ČR.

Graf: Vyhodnocení dotazníku - hodnocení regulatorních opatření

Zdroj: CENIA

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů