Revize ISO 14001 a ochrana životního prostředí

Deset let po vydání stávající normy ISO pro systémy environmentálního managementu (EMS), tj. ISO 14001:2004, je připravováno nové vydání...

11. prosinece 2014
Revize ISO 14001 a ochrana životního prostředí

Základní úpravou normy je především respektování nové závazné struktury, použití některých identických textů, společných obecných termínů a základních definic podle ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013, Annex SL. V normě se nově zohledňují např. vztah k obchodní strategii a obecnému managementu, rizika spojená s environmentálními problémy v dodavatelském řetězci a propojení a souvislosti s ostatními normami skupiny ISO 14000.

EMS splňující požadavky normy ISO 14001 je založeno na specifickém konceptu environmentálních aspektů a dopadů ve vztahu ke zlepšování environmentální výkonnosti organizace. Uplatňuje se zásada předcházení znečišťování.

Pro uživatele normy nepřinese revidovaná norma ISO 14001 výraznou změnu. Umožní však lepší pochopení např. stanovování rozsahu EMS, určování významných environmentálních aspektů a dopadů, určování rizik a s nimi spojených hrozeb a příležitostí; v neposlední řadě pak hodnocení výkonnosti.

Přestože zavedení EMS v organizacích je součástí tzv. dobrovolných aktivit, jsem přesvědčen, že je v zájmu státu vytvářet podmínky pro co nejširší uplatnění tohoto přístupu. Bohužel, v environmentálních ani jiných relevantních právních předpisech se ISO 14001 (resp. EMAS) jako kvalifikační nebo odborné kritérium v podstatě nevyskytuje. Čestnou výjimkou je zohlednění zavedeného EMS (ISO 14001 a EMAS) při posuzování žádosti o integrované povolení - viz prováděcí vyhláška č. 288/2013 Sb. k zákonu č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.

Normy ISO pro systémy managementu, včetně ISO 14001, se staly součástí hlavního proudu moderního managementu organizací a tam, kde se EMS uplatňuje, efektivním nástrojem ochrany životního prostředí.


AUTOR: Zdeněk Suchánek
ředitel úseku vnitřních služeb CENIA, české informační agentury životního prostředí

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů