České dráhy usilují nejen o zvýšení kvality služeb, ale vnímají také svou společenskou odpovědnost

Společnost České dráhy, a.s., úspěšně absolvovala recertifikační audit a získala certifikáty podle ISO 9001, OHSAS 18001 a ISO 14001...

11. listopadu 2014
České dráhy usilují nejen o zvýšení kvality služeb, ale vnímají také svou společenskou odpovědnost

Nově získala certifikáty v oboru Zabezpečení přepravy osob a zásilek v dálkové a regionální dopravě vydané nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, mezinárodní společností Bureau Veritas. Certifikáty potvrzují, že systém managementu pro oblast kvality, bezpečnosti práce a životního prostředí je náležitě dokumentován, udržován a průběžně zlepšován. Slavnostní předání certifikátů úseku osobní dopravy proběhlo za přítomnosti představitelů Českých drah a Bureau Veritas v sídle společnosti v Praze.

České dráhy věnují značné úsilí modernizaci vlakových souprav a zlepšování kvality služeb. Jako významný zaměstnavatel kladou důraz i na úlohu společensky odpovědné firmy. Při svých činnostech se zaměřují na kvalitu, plnění zákonných požadavků a také na minimalizaci negativních dopadů činnosti do životního prostředí.

Certifikáty jsou vystaveny pro oblast činností v osobní dopravě - realizaci jízdního řádu, tvorbu a řízení produktů a standardů v osobní dopravě, včetně cenotvorby. Další certifikované oblasti činností jsou spojené s opravou, údržbou a provozním nasazením železničních kolejových vozidel a také zajišťováním nákupu pro Skupinu ČD a externí zákazníky. České dráhy též provozují kabinovou lanovou dráhu Horní Hanychov - Ještěd, která je rovněž zahrnuta do certifikačního procesu včetně revizí a oprav.

Mezinárodně uznávané normy ISO 9001 - Systémy managementu kvality, OHSAS 18001 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ISO 14001 - Systém environmentálního managementu (ochrany životního prostředí) kladou důraz na prevenci a minimalizaci rizik, kvalitu prováděných činností, efektivitu nastavených procesů, posouzení jejich závažnosti a trvalé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Určují jednoznačné a přitom obecně aplikovatelné požadavky, podle kterých je jakákoliv organizace posuzována za účelem prokázání shody. Hlavním přínosem implementace takového systému řízení je transparentnost za podmínky neustálého zlepšování, což ve svém důsledku přináší zvyšování výkonnosti celé organizace jako celku. V konečném důsledku to znamená zvýšení spokojenosti zákazníka, prestiže organizace na trhu a posílení její důvěryhodnosti. Zavedení systému souvisí se změnou kultury podniku a postoje lidí, kteří podporují společenskou odpovědnost ČD.

dráhy

Ing. Michal Štěpán, člen představenstva ČD upřesňuje: ,,Věnujeme značné úsilí projektům, které podporují společenskou odpovědnost ČD. Kvalita jednotlivých procesů je pro nás velice důležitá k tomu, abychom dokázali potvrdit svoji úlohu národního dopravce a obstát v konkurenčním prostředí."

JUDr. Ivo Veselý, personální ředitel ČD pak dodává: ,,Ochrana zdraví našich zaměstnanců a vytváření dobrých pracovních podmínek je pro nás zásadním předpokladem k tomu, abychom se na práci našich zaměstnanců mohli spolehnout."

Ing. Jakub Kejval, generální ředitel BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. dodává: ,,Smyslem integrované certifikace je nastavit efektivní procesy se záměrem neustálého zlepšování systému řízení a tak docílit spokojenost zákazníků i zaměstnanců."

www.bureauveritas.cz

www.cd.cz


Na fotografii zleva:

Ing. Jakub Kejval, generální ředitel BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Ing. Michal Štěpán, člen představenstva ČD

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů