Neděle, 14. července 2024

20 nejčastějších dotazů k energetickým auditům a ISO 50001 (6-10)

Seriál FAQ k povinnostem, které platí už za necelé 2 měsíce a mohou se týkat i Vás... Je tedy za minutu 12...

20 nejčastějších dotazů k energetickým auditům a ISO 50001 (6-10)

Z minula - otázky

 1. Kdo je povinnou osobou?
 2. Naše skupina má více firem, každá samostatně nenaplňuje definici velkého podniku. Takže nemáme povinnost energetického auditu, že?
 3. Musíme mít energetický audit i na pronajaté prostory?
  Jak povinnost splnit?
 4. Energetický audit či ISO?

naleznete zde.

Díl druhý:

 1. Je zákon o hospodaření s energií tzv. energetický zákon?

Není! Jaro 2015 nám přineslo 2 významné energetické novely (zákon o hospodaření energií a energetický zákon), firmy mají problém se zorientovat, co který zákon přináší a v kterém co hledat.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, upravuje právě energetické audity a jejich alternativu ISO 50001.

Dne 5. 6. 2015 vyšla ve Sbírce zákonů ČR novela zákona pod číslem 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Novela mění pravidla podnikání energetických firem i úřadu, který jejich činnost reguluje. Její přijetí provázely emoce, že zvedne účty domácnostem a umlčí regulační úřad.

 1. Energetický audit či energetický posudek?

Obě dvě energetická hodnocení upravuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií:

- §9 = energetický audit (komplexní analýza celkového energetického hospodářství)

- §9a = energetický posudek (6 konkrétní situací: posouzení proveditelnosti konkrétních energetických projektů)

 1. Jaké budou náklady a přínosy pro firmy?

Novela zákona o hospodaření energií ukládá vlastně podnikatelům povinnost šetřit peníze, snižovat náklady a zvyšovat svou konkurenceschopnost. Tyto benefity by měli podnikatelé vidět především. Náklady na energie tvoří ve velkých podnicích 30 až 50 % variabilních nákladů. Tedy namísto rozčarování z nové povinnosti dané zákonem opravme své manažerské uvažování a začněme provádět pravidelné energetické audity a energetický management ne proto, že to nařídí zákon, ale proto, že pozitivně ovlivňují naše náklady a konkurenceschopnost.

Nic není zadarmo. Energetický audit či implementace a certifikace ISO 50001 trvá řádově několik týdnů až jednotek měsíců a podnik za něj zaplatí řádově jednotky stovek tisíc korun (dle velikosti energetického hospodářství). Je-li audit proveden kvalifikovaně a správně, náklady na jeho provedení se podniku násobně vrátí ihned po prvním realizovaném energeticky úsporném projektu.

 1. Do kdy musí podniky povinnost splnit a co hrozí, když ji nesplní?

Velké podniky jsou povinny zpracovat energetický audit či si certifikovat systém podle ISO 50001 do 5. prosince 2015.

Pokud má však podnik platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015), v tom případě se takovýto energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto zákona a povinnost je tedy až do 30. 6. 2019 splněna.

Jinak se právnická osoba dopustí správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 5.000.000 Kč. Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.

 1. Prosím o upřesnění, na základě jakého předpisu je možné použít audit ne starší 3 let a následný audit provést až v roce 2019.

Odpověď naleznete na konci novelizovaného zákona c. 406/2000 sb. v Přechodných ustanoveních bod bodem 5:

Čl. II zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

"5. Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat energetický audit podle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015), do 5. prosince 2015, pokud nemá platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; v tom případě se takový energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto zákona."

Pokračování příště.

Autor: Jakub KEJVAL

Kontakt:

logo
Miroslava Jůnová
Marketing Manager
Czech Republic & Slovakia

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Olbrachtova 1, CZ-140 02 Praha 4
Tel.: +420 210 088 211, Mob.: +420 731 611 603
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com
www.bureauveritas.cz
www.bureauveritas.sk

Move Forward with Confidence

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů