Pondělí, 22. července 2024

Pozvánka na seminář Ekologický audit Vaší společnosti

S podtitulem: provozování v souladu s legislativou (nejčastější chyby, příklady z praxe)...

Pozvánka na seminář Ekologický audit Vaší společnosti

EKONOX, s.r.o. - konzultační a poradenská společnost v oblasti životního prostředí pořádá seminář

Ekologický audit Vaší společnosti - provozování v souladu s legislativou (nejčastější chyby, příklady z praxe)

Pátek 27. 11. 2015 Pardubice

Nahlásila se k Vám kontrola některého z orgánů státní správy? Nejste si jisti, zda-li vše provozujete v souladu s platnou legislativou v oblasti životního prostředí? Máte zpracované všechny potřebné dokumenty? Zaregistrovali jste aktuální změny zákonů a nejste se zcela jisti, jestli z nich pro Vás nebudou vyplývat nové povinnosti?

Ať už máte v podniku na starosti kompletně agendu životního prostředí, nebo ji máte pouze přidruženou k Vaší pracovní pozici, zcela jistě se setkáváte s tím, že si nejste úplně jisti, jestli máte vše v souladu s požadavky jednotlivých zákonů. Toto se může dotýkat jak každodenních povinností (např. nakládání s odpady), tak i zpracování potřebných dokumentů.

V rámci naší několikaleté praxe se setkáváme s opakujícími se nedostatky v provozu, kterých si často provozovatel není ani vědom, nebo které se pro někoho zdají zcela zbytečné, dokud nedojde k havarijní situaci. Cílem našeho setkání by mělo být seznámit Vás se všemi povinnostmi, které jako provozovatel zařízení máte dle legislativy dané, aniž byste museli hledat v příslušných právních předpisech. Jednotlivé oblasti budeme prokládat příklady z praxe, prostor zde bude také věnován vzájemné diskuzi s Vámi.

Na základě absolvování tohoto semináře by pro Vás neměl být problém udělat si ekologický audit Vašeho podniku, kde si ověříte, zda-li plníte veškeré povinnosti v oblasti životního prostředí, popř. do kdy musíte provést revize/zpracování potřebných dokumentů.

PROGRAM SEMINÁŘE
(9:00 - 13:30 hod)

Přednášející: EKONOX, s.r.o. (Ing. Jitka Hofmanová, Mgr. Barbora Ročňová)

8:30 - 9:00 Prezence účastníků semináře
9:00 - 13:00 Přednáškový blok

  • Aktuální a připravovaná legislativa v oblasti ŽP
  • Povinnosti provozovatelů v jednotlivých oblastech ŽP (ovzduší, voda, odpady, nakládání s chem. látkami/směsmi), včetně povinností z navazujících zákonů a vyhlášek (např. prevence závažných havárií, zákona o ochraně veřejného zdraví apod.)
  • Příklady z praxe, nejčastější prohřešky

13:00 - 13:30 Diskuze, ukončení semináře

Více informací naleznete na www.ekonox.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů