Pondělí, 22. dubna 2024

Kampaň za důvěryhodné environmentální značení

Projekt Hnutí DUHA Olomouc
Kampaň za důvěryhodné environmentální značení
Vycházeje z norem pro environmentální značení lze jednoznačně říci, že se na našem trhu vyskytuje ponejvíce environmentální značení nenormalizované. Mnoho výrobců buď neví a nebo ani nechce vědět, že i pro označení, která nejsou udělována jiným nezávislým subjektem existují jistá pravidla, která jsou obsažena v normě ISO 14 021. Soudě podle množství všelijakých označení, kterými se to na našem trhu v poslední době jen hemží, environmentální uvědomění občanů velmi roste. Nebo je snad tato bujná invence v oblasti environmentálního značení ze stran výrobců pouze jakousi módou? V každém případű mezi spotřebiteli v České republice existuje skupina těch, kterým není osud životního prostředí lhostejný a kteří toto zohledňují i při nakupování. Nebylo by tedy dobré je odradit tím, že by značení ztrácelo svou důvěryhodnost, přehlednost a snadnou pochopitelnost. Hnutí DUHA Olomouc vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního značení již několik let. Cílem tohoto snažení bylo a je zpřehlednit situaci na našem trhu tak, aby se environmentálně orientovaný spotřebitel mohl v symbolech a značeních dobře orientovat a důvěřovat jim. Na tomto novém projektu spolupracujeme s Ekologickým právním servisem Brno. Navázali jsme také spolupráci s Agenturou pro Ekologicky šetrné výrobky, udělující státem garantovanou značku EŠV a svazem Pro-Bio, který užívá certifikovanou značku BIO pro produkty pocházejí z kontrolované biologické produkce. Mapujeme výskyt environmentálního značení na našem trhu a dotazujeme se výrobců na důvod, oprávněnost a kritéria značení, které používají. Na základű těchto informací zpracujeme studii, která tato označení shrne a bude je hodnotit z hlediska jejich pravdivosti a oprávněnosti. Své hodnotící stanovisko zde zaujme Hnutí DUHA, popř. další nevládní organizace a nezávislí odborníci. Tuto studii představíme na semináři, který uspořádáme pro českou obchodní a potravinářskou inspekci, přibližně v září tohoto roku. ČOI projevila již před časem zájem o proškolení svých inspektorů v oblasti environmentálního značení. Tomuto účelu by měla posloužit naše studie, která bude usnadňovat klasifikaci konkrétního znační, tj. tedy mimo jiné jeho oprávněnost, či neoprávněnost. Česká obchodní, nebo v případě potravin, potravinářská inspekce by v případě užití neoprávněného značení měla zjednat nápravu, popř. stanovit postih pro výrobce, čili uživatele takového značení. V současné době se zaměřujeme na monitorování trhu a kontaktování výrobců. Většina odpovědí na dotaz o důvodu, smyslu a oprávněnosti určitého značení, pakliže se nám vůbec nějaké dostane, je jaksi nejistá až kontroversní. Čas od času výrobce znejistí natolik, že je ochoten neoprávněné značení přestat používat. Součástí našich aktivit v tomto projektu je také publikování článků v odborných časopisech i časopisech pro širokou veřejnost se snahou zvířit povědomí o environmentálním značení jak u výrobců, tak u spotřebitelů. Chtěli bychom si také ověřit současné povědomí občanů o značení a jejich ochotű se tímto značením řídit, což provedeme menší anketou mezi občany. Konečným cílem našich aktivit by mělo být kromě jiného zvíření všeobecného povědomí o environmentálním značení. Věříme také, že spoluprací s orgány státní správy dosáhneme stavu, kdy ČOI a ČPI bude případy neoprávněného užívání značení vyhledávat a postihovat. Hana Konvalinková, vedoucí projektu Hnutí DUHA Olomouc Převzato z elektronické knihovny MŽP www.env.cebin.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů