Úterý, 16. dubna 2024

EMS - Systémy řízení ochrany životního prostředí, díl 8. - Vyšla norma ČSN ISO 14020

další české normy v přípravě
EMS - Systémy řízení ochrany životního prostředí, díl 8. - Vyšla norma ČSN ISO 14020
V průběhu roku 1999 pokračoval Český normalizační institut ve vydávání norem souboru ISO 14000. K normám pro systémy environmentálního managementu - EMS (ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 14004) a audity EMS ( ČSN EN ISO 14010, 14011 a 1401212) vydaným v roce 1997, přibyly v roce 1998 normy pro posuzování životního cyklu (ČSN EN ISO 14040), normy zabývající se vztahem EMS a EMAS (ČSN CR 12968 a 12969) a pokyn o začlenění environmentálních aspektů do norem výrobků (ČSN 01 0964 obsahující ISO Guide 64). V letošním roce vyšly normy, jejichž příprava začala již vloni - pro LCA - inventarizační analýzu - LCI (ČSN EN ISO 14041), terminologická norma, obsahující 26 termínů a definic z oblasti EMS (ČSN ISO 14050) a norma pro environmentální značení - ČSN ISO 14020. Tato norma s názvem ?Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady? byla zpracována CEMC a vyšla v srpnu t.r. V současné době probíhá proces převzetí do soustavy českých technických norem v dubnu 1999 publikované normy ISO 14024 k tzv. I. typu značení (zpracovává DHV CR). Kompletní řadu norem skupiny ISO 14020 završuje norma ISO 14021 pro tzv. II. typ značení a prohlášení, která byla v ISO publikovaná v září 1999. ČSNI plánuje zpracování české normy ČSN ISO 14021 na počátek roku 2000. Pro publikaci v ISO a CEN koncem roku 1999 je připravena norma pro environmentální profil, jejíž zavedení v ČR (jako ČSN EN ISO 14031) lze očekávat v polovině roku 2000. Oldřich Čermák, Enviznačení 1/2000 Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů