zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU Část 2 - Inventarizační analýza

19.03.2000
EMS
POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU Část 2 - Inventarizační analýza
Inventarizace je výhradně zaměřena na kvantitativní popis toků ze vstupů a výstupů napříč hranicemi systému
V návaznosti na článek uveřejněný v minulém čísle časopisu bych se ráda vrátila k inventarizační analýze životního cyklu, která je významnou součástí metodiky LCA. Jak již bylo řečeno, je inventarizační analýza procesem sběru a zpracování údajů určených ke kvantifikaci spotřeby energie a materiálů, produkce znečišťujících látek, pevného odpadu a dalších výstupů po dobu životního cyklu výrobků, nebo procesů, které jsou vztaženy k určitému průmyslovému systému. Právě v souvislosti s měřením a porovnáváním jednotlivých průmyslových systémů v rámci LCA se objevilo mnoho problémů, které byly zapříčiněny zmatky mezi systémem a produktem. Přestože je průmysl primárně zaměřen na produkt, je to produkční systém, který je důležitý při tomto typu analýzy. Průmyslový systém můžeme definovat jako související sled procesů sloužících k vyprodukování nějaké funkce a právě jeho funkce je důležitá pro pochopení celého systému. Jestliže je definována funkce systému, pak je možné, v principu, identifikovat ty procesy, které jsou potřebné pro dosažení funkce. Tato jednoduchá úvaha je základem pro porozumění smyslu LCA a pro interpretaci jakýchkoliv výsledků. Obrázek 1 schématicky znázorňuje průmyslový systém oddělený hranicemi systému od systémového prostředí. Obrázek č. 1 Hranice průmyslového systému (modifikováno podle SETAC 1993) Uvedené schéma je základem inventarizační analýzy. Přes jednoduchost definice z něj vyplývá mnoho atributů: 1. Inventarizace je výhradně zaměřena na kvantitativní popis toků ze vstupů a výstupů napříč hranicemi systému. V tomto smyslu je inventarizace neutrálním popisem, který se snaží popsat toky tak jasně a jednoznačně, jak je to jen možné. 2. Systémové prostředí představuje zdroj všech vstupů a výstupů a příjemce všech výstupů. 3. Neexistují žádná omezení týkající se typu definovaného systému. V průmyslové sféře to může být jednoduchý produkční systém (od vrat k vratům) nebo to může být rozsáhleji zaměřený systém od eko-profilu (od kolébky k vratům) nebo komplexnější životní cyklus (od kolébky do hrobu). Určujícím faktorem pro tyto různé typy systémů je charakter vstupů a výstupů. Jednoduchý výrobní proces obvykle používá materiály, které již prošly a vystoupily z předchozích procesů. Eko-profil začne surovinou v zemi a pokračuje přes všechny výrobní operace až k produktu, který je u brány závodu připraven pro odbavení do dalšího závodu pro další zpracování. Skutečný životní cyklus však začíná surovinou v zemi, pokračuje přes všechny fáze - výrobu, užití a odpad, takže jediné výstupy jsou ty, které jdou zpět do země. 4. Je velmi důležité si uvědomit, že vlast nosti, které identifikují skutečný životní cyklus (LC) jsou: vstup suroviny ze země a výstup v podobě odpadu do země. Jakýkoliv jiný systém, který nemá tyto vlastnosti, není skutečným LC. 5. Strana vstupů průmyslového systému zajišťuje popis zdrojů vstupujících do operačního systému a strana výstupů provádí vyčíslení potenciálních znečišťujících látek vystupujících ze systému. Výstupy z LCI představují soubor parametrů, z nichž každý popisuje nějaký aspekt chování hodnoceného systému. Jak se inventarizační propočty zdokonalují, tak stoupá i počet parametrů. Typicky zde bývá 300 i více různých parametrů v konečných agregovaných tabulkách, pod různými hlavičkami jako je uži tí paliva, surovin, emise do ovzduší, vody produkce pevného odpadu atd. Mohou zde být zahrnuty i další, jako je například využívání půdy. Základním problémem spojeným s inventarizací je přesnost a úplnost údajů. Mnoho toho bylo napsáno o přesnosti inventarizačních údajů a mnohdy bez zjevného výsledku. Tady je třeba si uvědomit, že ten, kdo dodává první (surové) informace pro inventarizační počty je průmysl. Jestliže předpokládáme, že průmysl nedodává záměrně špatné informace, pak musíme uvažovat o tom, jak přesné asi ty informace jsou. Na straně vstupů se jedná o informace týkající se paliv, energií a surovin, tedy o údaje, které jsou průmyslovým podnikem placeny. Principiálně by to tedy měly být přesné informace. V praxi však existuje pouze několik průmyslových podniků, kde jsou nepřesnosti jejich údajů menší než 5%. Na straně výstupů jsou množství i kvalita informací závislé na úrovni a rozsahu monitoringu emisí. Obecně platí, že čím lepší monitoring, tím více emisí je zjištěno. V mnoha případech však nejsou emisní údaje měřené a musí být proto vypočítány. Způsoby výpočtu emisí se liší stát od státu, ale také podniku od podniku. Je proto nemožné určit jakékoliv rozumné číslo, které by platilo pro většinu emis ních údajů. Nejlepším způsobem, jak získat pravdivé informace proto stále zůstává, porovnat údaje z mnoha podobných továren a v případě, že se významně liší, provést přezkoumání přímo na místě. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že jedním z důležitých faktorů, který má vliv na velikost údajů je aktuální fyzický stav provozů, které jsou dané stářím továrny, úrovní řízení, způsobem provozu - nepřetržitý, směnový atd. Při zpracování LCA studie je třeba mít stále na mysli, že LCI je v podstatě kompilace těch kvantitativních parametrů, pro která existují dostupná data. Jestliže data dostupná nejsou a nemohou být ani odhadnuta, pak se tento parametr neobjeví v konečném výsledku. Navíc existují některé důležité environmentální parametry, které nemohou být kvantifikovány. Hodnoty jako je biodiverzita, estetické hodnoty atd., se proto ve výsledné tabulce pravděpodobně neobjeví. Bylo by proto nekorektní předstírat, že inventarizační tabulka provádí kompletní environmentální obraz. Podstatně správnější je však tvrzení, že inventarizační tabulka provádí natolik pravdivý environmentální obraz posuzovaného systému, nakolik pravdivé jsou údaje v ní obsažené. Marie Tichá, Enviznačení 1/2000 Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
EKONOX s.r.o.
11
1. 2022
11.1.2022 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí