Úterý, 16. dubna 2024

EMS - Systémy řízení ochrany životního prostředí, díl 9. - zpráva o podpoře EMAS v ČR

Jedná se o projekt PHARE pro podporu zavedení systému environmentálního managementu a auditu (EMAS) v ČR
EMS - Systémy řízení ochrany životního prostředí, díl 9. - zpráva o podpoře EMAS v ČR
Vstupní zpráva obhájena Konsorcium poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers a KWI Architects Engineers Consultants úspěšně obhájilo vstupní zprávu projektu pro podporu zavedení systému environmentálního managementu a auditu (EMAS) v ČR. Tento projekt, jehož zadavatelem je Evropská komise a přijímací institucí Ministerstvo životního prostředí ČR, tak vstupuje do své realizační fáze, která bude završena do konce tohoto roku. EMAS je důležitou součástí norem Evropské unie (nařízení č. 1836/93) a jeho převzetí do právního řádu ČR je proto jednou z podmínek přijetí České republiky do EU. O EMAS řekli ?Z pěti implementací EMAS v ČR je třeba zmínit především Barum Continental, s.r.o. v Otrokovicích, kde se ušetřilo 550 milionů Kč díky EMAS jen během povodně v roce 1997," uvedl Hans Warmenhoven (PricewaterhouseCoopers), vedoucí projektu. ?V České republice je množství podniků, např. v elektrotechnickém průmyslu, kterým EMAS může významně pomoci zlepšit pozici na trhu. Z mnoha firem v EU je dobrým příkladem rakouská společnost AT&S GmbH vyrábějící konektory a tištěné spoje, kde měl EMAS kladný dopad na její konkurenceschopnost," dodal Hans Warmenhoven. ?Projekt je zaměřen zejména na malé a střední podniky, které tvoří dynamickou část hospodářství ČR," uvedl Jan Mikoláš (Environmental Management Office), vedoucí týmu. Vlastní náplň projektu zahrnuje odborné semináře pro pracovníky podniků i pro regionální státní správu a pracovníky z finančního sektoru včetně přípravy odborných manuálů tak, aby byl efektivně podpořen proces závádění EMAS do praxe. Projekt dále obsahuje řadu akcí všeobecně informačního charakteru. ?Třetí, velmi podstatnou částí, jsou pilotní projekty, ve kterých budou vybrané firmy připraveny pro zahájení činnosti EMAS," dodal Jan Mikoláš. Návaznost na národní projekt EMAS Projekt navazuje na Národní program EMAS přijatý vládou ČR v roce 1998 a na první kroky Ministerstva životního prostředí ČR. Celkovým cílem projektu je vypracování a vyzkoušení postupů, které budou později v širokém měřítku používány státní správou a nezávislými firmami po celé ČR. Zavedení EMAS bude mít pozitivní dopad nejenom na životní prostředí, ale i na konkurenceschopnost jednotlivých firem. Nezanedbatelné bude také snížení rizik, úspora nákladů a zlepšení image podniků. Důsledky zavedení EMAS se tedy bez nadsázky projeví přímo na celkovém stavu ekonomiky ČR. Převzato z Elektronické knihovny MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů