zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EMS - Systémy řízení ochrany životního prostředí, díl 14. - 14001 - Pojmy

20.07.2000
EMS
EMS - Systémy řízení ochrany životního prostředí, díl 14. - 14001 - Pojmy
Další díl seriálu
Pojmy EMS Základem používaného názvoslovného systému EMS je výraz environment který se překládá do češtiny jako životní prostředí a byl zaveden z toho důvodu, že k výrazu životní prostředí nelze vytvořit vhodné přídavné jméno. audit systému environmentálního managementu: systematický a dokumentovaný proces ověřování objektivně získávaného a vyhodnocovaného důkazu z auditů, kterým se určí, zda se systém environmentálního managementu organizace shoduje s kritérii auditu systému environmentálního managementu, stanovenými organizací, a jehož výsledky se sdělují vedení. environmentální aspekt: prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí. environmentální cíl: celkový environmentální záměr, vycházející z environmentální politiky, který si organizace sama stanoví, a který je, pokud je to možné, kvantifikovatelný. environmentální cílová hodnota: podrobný požadavek na profil, který je pokud možno kvantifikovaný, platný pro organizaci nebo její části, který vychází z environmentálních cílů a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo. environmentální dopad: jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá ne příznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky či službami organizace. environmentální politika: prohlášení organizace o jejích záměrech a zásadách, vztahujících se k jejímu celkovému environmentálnímu profilu, které poskytuje rámec pro činnosti organizace a pro stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot. environmentální profil: měřitelné výsledky systému environmentálního managementu vztažené na řízení na řízení environmentálních aspektů samotnou organizací, založené na environmentální politice, cílech a cílových hodnotách. neustálé zlepšování: proces zlepšování systému environmentálního managementu, jímž se dosahuje zlepšení celkového environmentálního profilu v souladu s environmentální politikou organizace. organizace: společnost, sdružení, firma, podnik, úřad nebo instituce, nebo jejich část nebo kombinace, ať zapsané do rejstříku nebo ne, veřejné nebo soukromé, které mají své vlastní funkce a správu. prevence znečišťování, předcházení znečišťování: používání procesů, praktik, materiálů nebo výrobků, které zabraňují, snižují nebo regulují znečišťování, což může zahrnovat recyklaci, zpracování, změny procesů, řídící mechanismy, účinné využívání zdrojů a náhradu surovin. systém environmentálního managementu: ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky. zainteresovaná strana: jednotlivec nebo skupina, která se zajímá o environmentální profil organizace nebo je jím ovlivněna. životní prostředí, environment: prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí