Středa, 24. dubna 2024

EMS - Systémy řízení ochrany životního prostředí, díl 17. - P R O J E K T R E M ? C Z

Další díl seriálu
EMS - Systémy řízení ochrany životního prostředí, díl 17. - P R O J E K T R E M ? C Z
REGISTR SPOLEČNOSTÍ V ČR SE ZAVEDENÝM SYSTÉMEM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU Cílem projektu je vytvoření registru, jeho doplňování, aktualizace, vedení a zpřístupnění. V registru budou zahrnuty všechny zjištěné společnosti v České republice, které mají zaveden systém environmentálního řízení, a to ať už podle normy ISO 14001 nebo podle Nařízení Rady EHS č. 1836/93 EMAS. Organizace všech druhů projevují rostoucí zájem o dosažení a prokázání dobrého environmentálního řízení svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí tím, že stanovují svoji environmentální politiku a cíle. Tento systém environmentálního řízení je nedílnou součástí systému managementu celé organizace (např. v oblastech provoz, finance, jakost, ochrana zdraví a bezpečnosti práce). Systém environmentálního řízení (EMS ? z anglického Environmental Management System) lze uplatňovat dvěma způsoby a to podle ČSN EN ISO 14001:1997, která je identická s EN ISO 14001:1996 a podle Nařízení Rady (EHS) č. 1836/93 ? EMAS (zkratka anglického názvu programu Evropských společenství Eco- Management and Audit Scheme). U obou způsobu uplatňování EMS v organizacích existuje několik způsobu prokázání dobře a účelně fungujícího systému environmentálního řízení. Jedná se především o získání certifikátu podle ISO 14001 nebo verifikací podle EMAS. Certifikační organizace i ověřovatelé u EMAS musí být akreditováni u akreditačního orgánu ? v ČR je to Český institut pro akreditaci. Na druhou stranu není certifikát či osvědčení akreditovaného ověřovatele o validaci environmentálního prohlášení jedinou možností prokázání dobrého a fungujícího systému environmentálního řízení. Společnosti mohou mít dobře a účelně zaveden systém EMS a shodu s požadavky normy či EMAS mohou dokázat vlastním prohlášením o shodě nebo prohlášením druhou stranou (např. neakreditovaný certifikační orgán, či smluvní partner). Cílem projektu je vytvořit takový registr, ve kterém by byly uvedeny všechny společnosti, které mají zaveden systém environmentálního řízení, a to bez ohledu na způsob prokázání funkčnosti takového systému. V ČR není vytvořen, a zatím ani vyžadován, jednotný přístup k informacím o společnostech, jejichž součástí managementu je i environmentální řízení. Proto se CEMC rozhodlo pro tuto formu zřízení registru a udržovat jej v aktuálním stavu. Organizační zajištění založení a vedení tohoto registru zajišťuje CEMC ? České ekologické manažerské centrum - nezisková nevládní organizace působící v oblasti průmyslové ekologie a ekomanagementu. Registr je založen zcela na dobrovolnosti jednotlivých společností a účast v něm je bezplatná. Výstupy budou vždy ve zjednodušené formě vycházet ve čtvrtletníku ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PODNIKÁNÍ, který vydává České ekologické manažerské centrum a budou navazovat na již pravidelně publikované informace v ru-brice ?Ekobarometr? a také budou vystaveny na stránce CEMC na internetu (www.cemc.cz). Registr v plném rozsahu bude zpřístupněn v knihovně (archívu) v sídle CEMC, Praha 10, Jevanská 12. Základní údaje obsažené v registru jsou patrné z registračních listů ? jsou to údaje o společnosti a o jejím EMS. V registru by měly být uloženy i kopie poskytnutých certifikátů, validovaných prohlášení nebo vlastních prohlášení o shodě, prohlášení druhou stranou a kopie environmentálních politik. Rozsah informací poskytnutých registru záleží na oslovené společnosti. České ekologické manažerské centrum spolupracuje s obdobnými organizacemi v jiných zemích, kde jsou vytvořeny podobné registry a v rámci spolupráce dochází k výměně zkušeností a informací v této oblasti. Jako příklad může sloužit studie, kterou CEMC zpracoval pro konferenci ministrů životního prostředí v roce 1998 v Aarhusu. Údaje do registru budou získávány přímým oslovením dotčených společností v ČR, prostřednictvím internetové stránky CEMC a o spolupráci budou též požádány certifikační a konzultační organizace působící v této oblasti v České republice.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů