zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EMS - Systémy řízení ochrany životního prostředí, díl 17. - Environmentální aspekty

19.09.2000
EMS
EMS - Systémy řízení ochrany životního prostředí, díl 17. - Environmentální aspekty
Požadavky normy ČSN EN ISO 14001 na environmentální aspekty 4.3.1 Environmentální aspekty Organizace musí vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které může řídit a na které může podle očekávání mít určitý vliv, tak, aby mohly být určeny ty aspekty, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí. Organizace musí zajistit, aby aspekty, vztahující se k těmto významným dopadům byly vzaty v úvahu při stanovování environmentální politiky. Postup identifikace aspektů je zhruba následující: 1. Výběr činností nebo procesů pro identifikaci Environmentální aspekty jsou identifikovány u všech výrobních a pomocných činností, výrobků nebo služeb organizace. Velikost posuzované činnosti je volena tak, aby bylo účelné je smysluplně posuzovat a dostatečně malé, aby jim bylo možno porozumět. 2. Určení environmentálních aspektů Každá činnost bude mít pravděpodobně více environmentálních aspektů, různé významnosti, podle závažnosti jejich dopadů na životní prostředí. Zjišťování environmentálních aspektů musí zohledňovat jak běžné tak i mimořádné provozní podmínky. Při zjišťování environmentálních aspektů se vychází ze vstupů a výstupů zkoumaných činností (např. materiálových a energetických toků). Výsledkem zkoumání vstupů a výstupů bude získání přehledu pro určení environmentálních aspektů, který zahrnuje: - spotřeba surovin a pomocných prostředků - spotřeba energií - emise do vod - emise do ovzduší - emise do půdy - produkovaný odpad - používané závadné látky a jedy 3. Určení environmentálních dopadů Každý environmentální aspekt má nebo může mít dopad na některou složku životního prostředí. Jeden aspekt může mít více dopadů, nebo naopak na některou složku dopad mít nemusí. Mezi environmentální aspekty a dopady existuje vztah příčiny a následku. Ke každé činnosti a jí příslušným aspektům se přiřadí dopad na složky. 4. Vyhodnocení významnosti dopadů Významnost environmentálního dopadu se vyhodnotí na základě zvolených kritérií. Míra naplnění daného kritéria se ohodnotí například pomocí tříbodové stupnice. Kritéria mohou být např.: - soulad s platnými limity a závaznými požadavky, - pravděpodobnost výskytu dopadu, - náklady spojené s uvedeným dopadem, - vliv na image podniku, - a pod. Celková závažnost se vypočte součtem bodových ohodnocení jednotlivých kritérií. Z toho vyplynou nejzávažnější dopady a tím i aspekty kterými je třeba se prioritně zabývat. Celý výše uvedený postup lze shrnout do tzv. Registru environmentálních aspektů, jehož příklad ke stažení ve formátu xls. (30 kb) najdete zde. Radek Janoušek
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
EKONOX s.r.o.
11
1. 2022
11.1.2022 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí