Úterý, 5. prosince 2023

Zelenější výrobky

Zprávy z EU
Zelenější výrobky
V materiálu zveřejněném 8. února je uvedena strategie na podporu zelenějších výrobků. Integrovaná produktová politika (IPP) má za cíl vylepšit ekologické chování produktů během doby jejich životnosti. Znamená to využívat méně zdrojů, snižovat dopady a rizika a předcházet produkci odpadu. V3echny tyto faktory lze do konstrukce výrobků zabudovat od samého počátku. Připomínky je možno zasílat do 30. června. Na 8. a 9. Března se plánuje uspořádání semináře pro zainteresované osoby a instituce. Zelená kniha IPP je na europa.eu.int Zdroj: Informační centrum Evropské unie
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů