Úterý, 5. prosince 2023

Účetní výkazy: Komise vydala Doporučení o vykazování ekologických údajů v účetních závěrkách a výkazech obchodních společností

Z EU
Účetní výkazy: Komise vydala Doporučení o vykazování ekologických údajů v účetních
závěrkách a výkazech obchodních společností
Evropská komise přijala Doporučení o uznávání, měření a vykazování ekologických údajů v účetních závěrkách a výročních zprávách obchodních společností působících v EU. Doporučení vyjasňuje stávající účetní pravidla v EU a poskytuje vodítko ke zvýšení kvality, průhlednosti a porovnatelnosti ekologických údajů vykazovaných ve výročních zprávách a účetních závěrkách obchodních společností. Současný nedostatek společného souboru pravidel a definicí znamená, že ekologické informace vykazované podnikatelskými subjekty jsou často neadekvátní a nespolehlivé. Investorům a dalším uživatelům finančních výkazů to ztěžuje možnost vytvořit si jasný a přesný obrázek o dopadu ekologických faktorů na výkonnost firmy popř. porovnat různé společnosti. Komisař pro vnitřní trh Frits Bolkestein prohlásil: Toto Doporučení pomůže obchodním společnostem při zkvalitňování ekologických informací předkládaných dozorčím orgánům, investorům, finančním analytikům a veřejnosti vieobecně. Plný text Doporučení najdete na internetovém serveru Europa na adrese europa.eu.int Zdroj: Informační centrum EU
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů