Úterý, 5. prosince 2023

Zákony o obalech a integrované prevenci jdou do výborů

Druhé a následně třetí čtení může být nejdříve na nejbližší 38. schůzi PSP, která začne až 15. 10. 2001.
Zákony o obalech a integrované prevenci jdou do výborů
Sněmovní výbory se budou zabývat i zákonem o integrované prevenci a omezování znečištění, který má přimět české podniky k zavádění nejlepší dostupné techniky. Oběma normami se budou zabývat výbory pro životní prostředí a evropskou integraci. Podle návrhu obalového zákona budou výrobci obalů muset postupně do roku 2005 dosáhnout pětadvaceti až pětačtyřicetiprocentní míry recyklace jednotlivých druhů obalů. Procenta pro jednotlivé obaly bude určovat ministerstvo životního prostředí vyhláškami. Zákon by měl vstoupit v platnost 1. 1. 2002. Zatím se na jeho přijetí chystají výrobci, kteří s ministerstvem uzavřeli dobrovolnou dohodu o obalech. Až zákon vejde v platnost, bude jim za jeho porušení hrozit pokuta až 50 miliónů korun. První čtení zákona proběhlo a zákon byl propuštěný do druhého čtení. Druhé a následně třetí čtení může být nejdříve na nejbližší 38. schůzi PSP, která začne až 15. 10. 2001. Zákon o integrované prevenci nově zavede pro podniky povinnost vybavit se nejlepší dostupnou technikou. Tím se rozumí nejen používaná technologie, ale i způsob, jak je zařízení vybudováno či provozováno. Předpis má českým podnikům také usnadnit administrativu tím, že shrne povolení všech druhů znečištění "pod jedno razítko". Změní tak dosavadní praxi, kdy podnik musí žádat o povolení k vypouštění znečišťujících látek pro každou složku životního prostředí zvlášť. Předpis se bude týkat hlavně chemických továren, hutí a dalších zařízení. Jedinou firmou, jež do roku 2003 nebude schopna požadavkům zákona vyhovět a která se k tomu přihlásila, je teplárna v Přerově. Pokud začne zákon platit v roce 2003, budou mít starší podniky ještě několik let na přizpůsobení. Přechodné období pro přerovskou teplárnu, která musí postupně obměnit kotle, by mělo platit do roku 2012. Zdroj: e-malove noviny pro tech. management
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů