Středa, 29. listopadu 2023

Program zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního prostředí (program EMAS)

Program zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního prostředí (program EMAS)
Cílem programu je podpora zavádění Programu EMAS ve smyslu usnesení vlády ČR č. 466/1998 především v malých a středních podnicích a dále ve zdravotnictví a službách. Podpora je určena jako příspěvek na náklady spojené s projektem aplikace EMAS včetně vzdělávání až do fáze ověření prohlášení o stavu životního prostředí. Podmínkou pro poskytnutí podpory je splnění jedné z následujících podmínek: - zavedení a certifikace systému enviromentálního managementu v podniku podle norem řady ISO 14000, - zavedení a certifikace systému enviromentálního managementu v podniku v souladu s požadavky Programu EMAS, - zavedení a certifikace systému řízení jakosti podle norem řady ISO 9000 akreditovanými orgány a akreditovanými enviromentálními ověřovateli pro Program EMAS. Certifikace musí být vydána certifikačním orgánem akreditovaným signatářem Evropské mnohostranné dohody o akreditaci (MLA EA). Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci Programu EMAS jsou stanovena takto: - měrné investiční náklady na zavedení systému EMAS vztažené na jednotku znečištění (ekologický přínos je vyjádřen v peněžních jednotkách jako míra odvrácených poplatků za znečištění životního prostředí), - velikost podniku s prioritou podniků o velikosti a) 25 - 500 zaměstnanců, b) 0 - 25 zaměstnanců, - regionální priority ochrany životního prostředí. Dle přílohy 1 ”Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR”. Poskytovatel: Státní fond životního prostředí Kaplanova 1931/1, Praha 4 Telefon: 02/67994300 Fax: 02/7936585 www.sfzp.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů