Pozvánka na seminář HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO PROFILU PODNIKU

Na pomoc systémům environmentálního řízení (EMS dle ISO 14 001 či EMAS) a pro snazší sledování a hodnocení chování podniku vůči životnímu prostředí existuje v rámci norem řady ISO 14 000 speciální podpora.
12. ledna 2004
Pozvánka na seminář HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO PROFILU PODNIKU

Jde o normu ČSN ISO 14 031 – Hodnocení environmentálního profilu.

Hodnocení environmentálního profilu podniku (EPE) je interní řídící proces a nástroj k průběžnému poskytování spolehlivých a ověřitelných informací managementu, které umožní určit, zda environmentální profil organizace splňuje kritéria stanovená managementem pro oblast životního prostředí.

EPE pomáhá podniku a jeho managementu při hodnocení dosažené úrovně péče o životní prostředí a podle potřeby i při identifikaci oblastí, v nichž je potřeba dosáhnout zlepšení. Jde o průběžný proces shromažďování a hodnocení dat a informací, který má zajistit hodnocení aktuálního profilu i vývojových trendů v rámci podniku za určité časové období.

Organizace se zavedeným systémem environmentálního managementu by měly svůj environmetální profil posuzovat ve vztahu ke své environmentální politice, cílům, cílovým hodnotám a dalším kritériím environmentálního profilu. Nemá-li organizace systém environmentálního managementu, může ji EPE napomoci při:

·         identifikaci jejích environmentálních aspektů;

·         stanovení důležitosti a významnosti těchto aspektů;

·         stanovení kritérií environmentálního profilu a posouzení environmentálního profilu  podle nich;

·         rozhodování o tom, zda zavést systém environmentálního managementu (EMS, EMAS) v podniku;

·         lepší komunikaci se svým okolím.

 

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.

lektor semináře:

Ing.  Josef Marek

ředitel Pražského ekologického centra, konzultant v ŽP

3. února 2004 - úterý - Praha 6, Lužná 2a

 

08.45 - 09.00                   Registrace účastníků

09.00 - 12.15                   Přednášky – požadavky normy na EPE

12.30 - 14.30                   Přednášky, příklady, dotazy účastníků,

diskuse, závěr.

 

Účastníci semináře získají základní informace o normě ČSN ISO 14 031 a možnostech jejího využití v systémech řízení ochrany životního prostředí podniku i mimo ně.  Dále bude probrán způsob použití a praktické zavádění systému hodnocení environmentálního profilu podniku do praxe v podniku a budou představeny minimální nároky nutné k jeho věrohodné funkci.

Výklad bude zaměřen také na zkušenosti ze zavádění různých systémů environmentálních indikátorů na podnikové úrovni.

Především probíraná témata:

·       model procesu EPE, postup stanovení indikátorů environmentálního profilu,

·       práce s daty, využití shromážděných dat ke stanovení environmentálních aspektů činnosti podniku a jejich vyhodnocování,

·       indikátory profilu provozu, indikátory stavu prostředí,

·       vztah EPE a jiných environmentálních nástrojů managementu (EMS, LCA, environmentální značení, environmentální audity),

·       Využití EPE pro komunikaci s veřejností a ovlivňování image podniku ve vztahu k ŽP.

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

 

Místo konání:

Prostory firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a,  1. patro.

Doprava: z centra Prahy metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj 26 nebo 20 do stanice nádraží Veleslavín, pak cca 10 minut pěšky (pod výškovou budovou Shiran Tower). 

Pořadatel:

Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,

e-mail: marek-proeko@volny.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů