zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na kurz INTERNÍ AUDITOR EMS

29.03.2004
EMS
Pozvánka na kurz INTERNÍ AUDITOR EMS
Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu interních auditorů pro ŽP podle požadavků norem řady ISO 14 001, ISO 19 011, ISO 19 011a nařízení Rady ES č. 761/2001

Vážení přátelé,

všechny podniky, které se rozhodly použít pro své řízení zavedení sytému řízení kvality nebo environmentálního manažerského systému (EMS či EMAS), tím získávají významnou konkurenční výhodu. Nedílnou součástí zavedeného funkčního systému EMS je i provádění interních environmentálních auditů.
Správně provedený interní environmentální audit není nahodilou či náhodnou činností. Jde o systematický, dokumentovaný proces ověřování objektivně získávaných a vyhodnocovaných důkazů z činnosti podniku, který umožní určit, zda se řídící systém podniku chová tak, jak se od něho očekává, či zda má podnik ve svém vztahu k životnímu prostředí nedostatky a rezervy. Takový audit pak umožňuje stanovit i hodnotit environmentální profil podniku a jeho vývoj v čase.
Provádění interních environmentálních auditů je metodicky usměrňováno řadou norem – především normou  ISO 14 001, nařízením 761/2001 ES (EMAS) a nově i normou ISO 19 011. Interní environmentální audity vykonávají vlastní pracovníci  podniku, u nichž musí být splněny některé základní kvalifikační podmínky. Jde především o nezávislost pracovníka – auditora na prověřovaném procesu či organizační jednotce podniku a dále o jeho vybavení potřebnými znalostmi o metodice a pracovních postupech provádění environmentálních auditů formou odborných výcviků.
Nabízený kurz je koncipován jako základní odborný výcvik Vašich zaměstnanců na provádění interních environmentálních auditů ve Vašem podniku. S ohledem na společnou normu ISO 19 011 může být využit také jako rozšiřující odborný výcvik auditorů systémů řízení jakosti (ISO 9001).
Na kurzu bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

Písemné podkladové materiály k problematice environmentálních auditů obdrží účastníci při prezenci a v průběhu kurzu.
Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

lektoři kurzu:
Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra,
Mgr.  Pavel Činčera, manažer čistší produkce, zástupce ředitele Centra environmentálních analýz

PROGRAM KURZU

14. - 16. dubna  2004 (středa - pátek)  – Praha 6

09.45 - 10.00 Registrace účastníků (začátek posunut pouze 1. den)
09.00 - 12.30   Přednášky a cvičení
13.30 - 17.00   Přednášky (poslední den do 15.00).
Přestávky budou určovány operativně.

Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu interních auditorů pro ŽP podle požadavků norem řady ISO 14 001, ISO 19 011, ISO 19 011a nařízení Rady ES č. 761/2001. Je určen především pracovníkům podniků, kteří budou zavádět systém EMS (ISO 14 001) či EMAS (nařízení ES 761/2001) v  podniku.
Pro členy podnikového managementu je tento kurz základní informací, seznamující s procesem zavádění systémů EMS v podniku  a jeho kontrolou – interním auditem celého systému i jeho jednotlivých částí. Výklad bude zaměřen především na praxi provádění environmentálních auditů na podnikové úrovni a na představení přínosů i rizik, které podniku z této činnosti vyplývají.

Obsah kurzu:

· metodika zavádění systémů EMS/EMAS v podniku dle ISO 14 001, 14 004, nařízení ES 761/2001;
· základní legislativa životního prostředí a povinnosti podniků z ní vyplývající v oblastech, vyžadovaných normou ISO 14 001;
· obecné zásady provádění auditů systémů s přihlédnutím  ke specifice EMS/EMAS (dle ISO 19 011 a EMAS);
· metodika provádění environmentálních auditů (ISO 19 011, nařízení ES 761/2001), kvalifikační požadavky na auditory, audit dle EMAS;
· praktické provádění environmentálních auditů, plánování auditu, stanovení jeho cílů a obsahu, získávání a vyhodnocování výsledků auditu (kontrolní seznamy, dotazníky, výsledky průzkumů, zdroje dat atd.).

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději do 8. dubna 2004.
2. Cena kurzu:
Vložné za 1 osobu: ........................................ 5.450,- Kč Cena je stanovena jako smluvní.
3. Při neúčasti účastníka (nebo náhradníka) se uhrazené vložné nevrací. Písemné podklady budou v tomto případě zaslány přihlášenému poštou.
4. Vaše přihlášky jsou automaticky akceptovány. Zařazení účastníků nepotvrzujeme. Osobně vyrozumíme pouze ty účastníky, kteří nebudou moci být z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný termín kurzu a nabídneme jim buď náhradní termín, nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.
5. Platbu vložného poukažte na GE Capital Bank a.s., filiálka Praha 6, číslo účtu 3113032-504/0600, 
variabilní symbol 24503.
Naše IČO: 47145668, DIČ: 006-5805062516, nejsme plátci DPH.
6. Při registraci na začátku kurzu předložte kopii dokladu o zaplacení. V nevyhnutelných případech po předchozí dohodě je možné zaplatit vložné i přímo při registraci. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.
7. Místo konání:
Prostory firmy ROYS s.r.o.,  Praha 6, Lužná 2a,  1. patro.
Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj 26 nebo 20 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower).
Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťováno. Na základě požadavku účastníka je možné zajistit rezervaci  hotelového ubytování.
8. Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí