zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Environmentální systémy řízení - dobrovolný nástroj podniků k ochraně životního prostředí

21.07.2004
EMS
Environmentální systémy řízení - dobrovolný nástroj podniků k ochraně životního prostředí
Environmentální systémy řízení patří do tzv. dobrovolných preventivních nástrojů politiky životního prostředí.

Ing. Radka Křivánková

Environmentální systémy řízení patří do tzv. dobrovolných preventivních nástrojů politiky životního prostředí. Tyto nástroje zohledňují dopady výroby i výrobků na životní prostředí a současně posilují ekonomiku podniku. Podnikatelé zavádějí tyto nové postupy nebo vyrábějí šetrnější výrobky dobrovolně, na vlastní náklady. V současnosti, kdy lze technických parametrů výrobků dosáhnout existujícími dosažitelnými technologiemi, zohledňování kvality životního prostředí se stává nástrojem, podporujícím konkurenceschopnost podniků na významných světových i evropských trzích.

Příkladů dobrovolné aktivity podniků, která zohledňuje dopady nejen výroby, ale výrobků a služeb na životní prostředí, jsou dnes v České republice již stovky. Patří sem vedle budování ekologicky orientovaných systémů řízení podniku (EMS), především ekologické označování výrobků, dobrovolné dohody mezi státem a průmyslovými podniky a mnohé další.

Systém environmentálního řízení (EMS - Environmental Management System) znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podniky začleňují péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu.

Tyto systémy představují aktivní postoj podniku k neustálému sledování, řízení a postupnému snižování dopadů svých výrobních činností na životní prostředí. Přispívají tak k neustálému zlepšování „environmentálního chování“ podniku.

Environmentální systém řízení zavádí pořádek a důslednost do snahy podniku zabývat se environmentálními problémy. Určuje přidělování zdrojů, rozdělení odpovědnosti a neustále porovnává dokumentované postupy s praxí. Zavedení tohoto systému vede k zajištění prosperity podniku, neboť dodržování opatření přispívá k úsporám materiálů a energií, k nižším poplatkům za zatěžování životního prostředí, minimalizaci pokut a zvyšuje kvalitu výroby. Prostřednictvím EMS se podnik stává spolehlivým pro zákazníky, navozuje také vztah vzájemné důvěry a omezuje možné konflikty s úřady a veřejností.

EMS je obecné označení pro jakýkoli systém řízení, zaměřený na ochranu životního prostředí. Systém environmentálního řízení lze uplatňovat dvěma způsoby.

Prvním způsobem je podle norem ISO řady 14000. Normy řady ISO 14000 představují celosvětově transparentní normativní dokumenty. Směrodatná pro zavedení a certifikaci  EMS je zejména norma ISO 14001. Druhým způsobem uplatňování EMS je podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1836/1993, tj. Programu EMAS (Eco-Management and Audit Schneme), po revizi č. 761/2001 – EMAS II.

Systémy environmentálního managementu jsou častěji zaváděny podle norem ČSN EN ISO 14000. Již výrazně méně jsou zastoupeny systémy EMAS dle Nařízení EU. Z pohledu organizací zavádějících systém environmentálního managementu spočívá největší odlišnost EMAS oproti EMS v závazku informovat veřejnost o vlivech organizace na životní prostředí.

Podniky zavádějí systém environmentálního managementu podle norem řady ISO 14000 jako svůj interní kontrolní nástroj a nikoli jako nástroj kontroly vnější. Výsledkem jsou, obdobně jako u managementu jakosti, interně optimalizované procesy. Konečným důsledkem je zvyšující se podíl podniků certifikovaných podle normy ISO 14000 oproti podnikům validovaných podle EMAS.

Zdroje:

SUCHAROVÁ, D., ŠENAROVÁ, M., ŠMEJKAL, V. České podnikání a ochrana životního prostředí v čase příprav na vstup České republiky do Evropské unie. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2001. 77 s. ISBN 80-7212-183-9

VEBER, J. Management kvality a environmentu. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2003. 157 s. ISBN 80-245-0289-5

Fedorová, Alena, et. al. Jak a proč české podniky zavádí environmentální systémy řízení. Environmentální aspekty podnikání, 2003, roč. 5, č. 2, s. 10 - 12. ISSN 1211-8052

KUBÍNOVÁ, Z., ŠANTORA, Z. Systém environmentálního managementu a auditu (EMAS) v malých a středních podnicích. [HTML dokument]. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 1998 [cit 2003-09-28]. Dostupný z: <http://www.ceu.cz/emas>.

České ekologické manažerské centrum [online]. 2003, poslední revize 11. 1. 2004 [cit. 2004-01-18]. Dostupné z: <http://www.cemc.cz/remcz/rem.html#1>.

Agentura EMAS [online]. 2003, poslední revize 20.11.2003 [cit. 2003-11-20]. Dostupné z: http://www.ceu.cz/EMAS/.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí