zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář EMS - ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ V PODNIKU

03.09.2004
EMS
Pozvánka na seminář EMS - ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH  SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ V PODNIKU
Účastníci semináře získají základní informace o systému řízení ochrany životního prostředí dle skupiny norem ISO 14000 (EMS). Dále bude probrán způsob a praktické zavádění systému EMS do praxe v podniku a budou představeny minimální nároky nutné k certifikaci systému EMS v podniku dle ISO 14001.

Vážení přátelé,

jedním ze způsobů, kterými se v poslední době pokrokové podniky ve světě hlásí k politice trvale udržitelného rozvoje a života, je zavádění systémů řízení, které se snaží o co nejmenší narušování životního prostředí provozem podniku.
Takovým systémem řízení podniku je i tzv. EMS - Environmental Management System, realizovaný podle mezinárodních norem řady ISO 14000.

Zavádění tohoto systému v podnicích není samoúčelné, mluví pro ně přinejmenším tyto důvody:

· zavedení systému EMS podle normy ISO 14001 (nebo jiného standardu, např. EMAS Evropské unie) zprůhledňuje postoj podniku k životnímu prostředí a nutí podnik  k soustavnému zlepšování v této oblasti, a tím mu také zlepšuje pověst u veřejnosti a zákazníků,
· zavedení systému EMS se podniku pozitivně vrací v ekonomické oblasti (lepší využití materiálů a energie, méně odpadů, nižší sankce atd.),
· certifikace systému EMS v podniku přispívá k vyšší konkurenceschopnosti při vývozu výrobků či služeb. Už jsou běžní odběratelé, kteří požadují, aby jejich dodavatelé měli zaveden systém EMS.
· zavedený systém EMS umožňuje podniku daleko lépe zvládat případné havárie a jiné neočekávané pohromy a umožňuje účinně předcházet jejich negativním následkům na životní prostředí nebo je minimalizovat.
 
Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.

lektor semináře:
Ing.  Josef Marek
ředitel Pražského ekologického centra, konzultant v ŽP

PROGRAM SEMINÁŘE

14. září 2004 – úterý  – Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00   Registrace účastníků
09.00 - 12.15   Přednášky – požadavky na EMS
12.30 - 14.30   Přednášky, případová studie, dotazy účastníků, diskuse, závěr.

Účastníci semináře získají základní informace o systému řízení ochrany životního prostředí dle skupiny norem ISO 14000 (EMS). Dále bude probrán způsob a praktické zavádění systému EMS do praxe v podniku a budou představeny minimální nároky nutné k certifikaci systému EMS v podniku dle ISO 14001.
Výklad bude zaměřen na praktickou aplikaci a zkušenosti ze zavádění EMS v podnicích, především na:
· postup stanovení environmentálních aspektů činnosti podniku a jejich vyhodnocování,
· provedení předběžného environmentálního posouzení stanovení slabých míst z hlediska vlivů na životní prostředí a rizik pro životní prostředí,
· stanovení reálných cílů, cílových hodnot a zásad ekologické politiky v podniku při dodržení zásady neustálého zlepšování,
· nutnou dokumentaci realizace a působení systému EMS (ekologická politika, návody a postupy),
· provádění auditů systému EMS,
· vliv EMS na kvalitu a efektivnost výroby, zlepšení celkového působení podniků na veřejnost, atd.
· zjednodušení a pomoc při zavádění environmentálních systémů řízení (normy řady ISO 14000, EMAS).
Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6  nejpozději do 11. září 2004.
Vložné za 1 osobu:  1.450,- Kč

Místo konání:
Prostory firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a,  1. patro.
Doprava: z centra Prahy metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj 26 nebo 20 do stanice nádraží Veleslavín, pak cca 10 minut pěšky severně k patě výškové budovy Shiran Tower. 

Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6,  tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,       
e-mail: target=_blank>marek-proeko@volny.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí