Neděle, 27. listopadu 2022

Tři pilíře odpovědnosti

22. května 2009
Tři pilíře odpovědnosti

O Corporate Social Responsibility (CSR) nebo také společenské odpovědnosti firem se v současnosti často diskutuje. Společnost KPMG Česká republika svůj systém CSR staví na třech pilířích - péči o současné i potenciální zaměstnance, podpoře místní komunity a ochraně životního prostředí.

V rámci CSR se zaměstnanci KPMG zapojují do odborné a dobrovolnické pomoci školám a neziskovému sektoru. Ve spolupráci se vzdělávací organizací Junior Achievement se podílejí na projektu Akademie Junior Achievement - Den s KPMG Česká republika. Jedná se o vzdělávací projekt pro střední školy, během něhož zaměstnanci KPMG Česká republika seznamují studenty s činnostmi jednotlivých oddělení společnosti. Zaměstnanci se také mohou účastnit projektů pro studenty vysokých škol, například Stínování manažerů sdružení Business Leaders Forum, kde studenti nejen ekonomických škol mohou přímo nahlédnout do zákulisí práce manažerů společnosti.

"Náš první pilíř CSR je pro nás velmi důležitý, neboť jedině díky spokojenosti našich zaměstnanců může firma úspěšně růst a rozvíjet se. Know-how našich zaměstnanců je na vysoké úrovni a mohou-li předávat své zkušenosti mladým lidem a vzdělávat je, je to pro ně příjemná výzva a zajímavá zkušenost zároveň," uvádí Pavla Slabihoudková, senior manažerka v oddělení Human Resources společnosti KPMG Česká republika.

V rámci druhého CSR pilíře se společnost KPMG Česká republika zaměřuje na podporu místní komunity. Kromě již zmíněné vzdělávací organizace Junior Achievement podporuje finančně a prostřednictvím vzdělávání a poradenství ekologické sdružení TEREZA či Denní stacionář AKORD. Zaměřuje se však i na drobnější projekty, jako jsou například různé finanční sbírky. "Na drobné projekty vybíráme příspěvky od našich zaměstnanců. Celou vybranou částku pak společnost KPMG Česká republika zdvojnásobí," poznamenává Roger Gascoigne, partner společnosti KPMG Česká republika odpovědný za CSR.

Třetím nosným pilířem CSR aktivit, na který se společnost KPMG Česká republika zaměřuje, je ochrana životního prostředí. V rámci environmentální politiky a souvisejících postupů zavedla společnost systém environmentálního managementu a v roce 2008 obdržela certifikaci ISO 14001:2004. Základní myšlenkou tohoto systému je předcházet znečišťování a snižovat dopady činností společnosti na životní prostředí. Zaměstnanci KPMG Česká republika tak hledají možnosti, jak snižovat dopady na životní prostředí ve všem, co dělají - třídí odpad, spoří elektrickou energii, snižují spotřebu papíru atd. Ekologické myšlení se tak automaticky spojuje s ekonomicky úspornými opatřeními.

Předpokladem pro to, aby výše zmíněné aktivity fungovaly, je odpovědné podnikání a etické chování, které shrnuje Etický kodex společnosti (Code of Conduct).

ZDROJ: FINANČNÍ MANAGEMENT

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů