Pátek, 9. prosince 2022

Etický, ekologický, odpovědný, udržitelný

Podílové fondy lákají investory na módní slova v názvu. Občas je obtížné zjistit, co vlastně znamenají.

1. října 2009
Etický, ekologický, odpovědný, udržitelný

Samy o sobě nic. Význam dodají až pravidla, podle nichž fondy investují. Ta ale občas chybí.

Intelektuály trápí zvyšující se obsahová vyprázdněnost některých slov používaných ve veřejném prostoru. Hrozí, že se stanou nástrojem manipulace mas, podobně jako newspeak v Orwellově 1984. Jejich úkolem je vyvolat v publiku určitý pocit, bez ohledu na fakta. Obsahová vyprázdněnost čeká všechna slova, kterých se zmocní politický nebo spotřebitelský marketing. Stále více se objevují, ale stále méně je jasné, co znamenají, co konkrétního si pod nimi představit. Takový osud postihl v nedávných letech slova etický (ethical), ekologický (environmental), sociálně odpovědný (socialy responsible) a udržitelný (sustainable).


Zamlžená pravidla


Propagace podílových fondů funguje podle stejných pravidel jako propagace ostatních služeb či výrobků. Přiživit se na popularitě některých slov je lákavá příležitost. Počet podílových fondů, které jsou podle názvu etické, ekologické, sociálně odpovědné a udržitelné, se zvyšuje. Názory na ně se zpravidla pohybují ve dvou extrémních polohách, podle toho, zda se v mysli investora rozsvítí při zmínce těchto slov semafor se zeleným nebo červeným světlem. To je ale chyba, průnik emocí do rozhodovacího procesu, iracionální skok k závěru bez kritického posouzení faktů. Slova etický, ekologický, sociálně odpovědný a udržitelný, přestože jsou v obecném diskursu jedny z obsahově nejrozstřílenějších, v názvu jednotlivých fondů vždy něco znamenají. Problém je někdy rozklíčovat, co.

Nejjednodušší způsob, jak může investor zjistit, co módní slova v názvu fondu znamenají, je přečíst prospekt, podívat se na složení portfolia a zjistit benchmark.

Pravidla pro investování, kvůli nimž se fond nazývá etický, ekologický, odpovědný nebo udržitelný, ale zpravidla bývají v prospektu definována dosti obecně, takže mohou znamenat cokoliv. Občas se fondy odvolávají na "vnitřní model" a "panel odborníků", avšak kritéria pro rozhodování o alokaci nezveřejní. Častým úskokem je odkaz na třetí stranu, "externího poradce". Problém etických, ekologických, sociálně odpovědných a udržitelných fondů jsou zamlžená pravidla.

Chce-li tuzemský investor "vydělat, a ještě přispět k záchraně světa", má na výběr z 15 podílových fondů.


KBC


Belgická KBC Asset Management založila před několika lety fondy řady ECO. Pět z nich může běžný investor pořídit i v ČSOB. Jedná se o akciové fondy. Investují převážně do akcií firem, které jsou do portfolia vybírány podle určitých pravidel.

Nejširší diverzifikaci má KBC ECO Fund World. Investuje do akcií firem po celém světě a ve všech sektorech. Benchmarkem je index FTSE4Good Global. Fond je příkladem toho, proč je pro koncové investory obtížné vypátrat, co znamená být "ECO". V prospektu definovaná strategie fondu: "Akcie musí splňovat následující požadavky: Podniky musí být hodnoceny jako best-in-class v oblasti udržitelného rozvoje. Následně musí být přezkoumány v souladu s následujícími kritérii: hospodářská politika a sociální role; profesionální obchodní etika a zdravé řízení; vztah k životnímu prostředí; vnitřní sociální politika; dodržování lidských práv; společensky sporné praktiky a technologie. Podniky musí být hodnoceny jako "best-in-class" v oblasti udržitelného rozvoje."

Fondy hrající na strunu udržitelného rozvoje se často dopouštějí definice kruhem (fond je udržitelný, protože splňuje krité-ria udržitelnosti). Podobně jako většina ostatních fondů se KBC ECO Fund World místo definice udržitelnosti (ekolo-gičnosti, sociální odpovědnosti atd.) odvolává v prospektu na autoritu: "Požadavky, kritéria a ukazatele jsou definovány KBC Asset Management ve spolupráci s Externí poradní radou, která má za úkol analyzovat udržitelnost, a s poradním výborem pro životní prostředí. Vhodnost požadavků je neustále přezkoumávána a metodologie pro analýzu udržitelnosti může být po schválení Externí poradní radou pro analýzu udržitelnosti a poradním výborem pro životní prostředí upravena."

Úmyslem autora článku není kritizovat ekofondy. Samozřejmě, že mají definovaná pravidla, podle kterých rozhodují, co je a co není dostatečně eko. Pouze upozorňujeme na fakt, že koncový investor se k nim jednoduše nedostane a skončí u obecných frází jako šetrnost k životnímu prostředí nebo dodržování lidských práv.

Proto je účinnější cestou, jak se o fondu dozvědět víc, podívat se na složení portfolia do výroční nebo pololetní zprávy. Například u zmíněného fondu KBC ECO Fund World najde v portfoliu hlavně firmy ze sektoru finančnictví, farmacie, technologií a spotřebního zboží. Podle kritérií, která byla schválena poradními výbory uvnitř KBC AM a Externí poradní radou, jsou vybrané firmy tzv. best in class, lepší než ostatní ve stejném odvětví. Ke konci července zabíraly největší pozice akcie firem General Electric, Royal Bank of Canada, Suncor Energy, Petro Canada a Cisco Systems.

Investoři, kteří dobře ovládají angličtinu, jsou na tom lépe. Více informací o metodě, která vede k výběru best-in-class firem se mohou dozvědět na internetových stránkách KBC v odkazu Sustainable Investments.

KBC ECO Fund Sustainable Euroland nemá ve statutu stanoven benchmark. Pravidla pro definování udržitelnosti jsou identická s předchozím fondem a ostatními fondy zařazenými v KBC do řady ECO. Vodítkem pro zájemce o investování je opět zejména složení portfolia. Nejaktuálnější se nachází v pravidelném měsíčním infolistu. Z něj vyplývá, že nejvíc fond investuje v Německu, Francii a Španělsku a mezi firmy s největším podílem v portfoliu fondu se nachází Royal Dutch Shell, Telefonica, Banco Santander, Bayer a BNP Paribas. V pololetní a výroční zprávě je složení portfolia podrobnější, ale staršího data.

KBC ECO Fund Alternative Energy investuje globálně do akcií firem, které generují podstatnou část tržeb v sektoru alternativní energie, jako například solární a větrná energie a biopaliva. KBC ECO Fund Water investuje globálně do akcií firem ze sektoru vodního a odpadového hospodářství. K tomuto eurovému belgickému fondu existuje korunový klon KBC ECO Fund ČSOB Water, který zajišťuje měnová rizika.


Parvest


Investiční společnost Parvest má v nabídce v ČR tři fondy, které při výběru cenných papírů do portfolia zohledňují udržitelnost (sustainability) a dva, které zohledňují životní prostředí (environment). Fondy se slovem sustainabile v názvu mohou investovat pouze do cenných papírů firem, které dodržují tzv. United Nations Global Compact Principles (principy globální dohody OSN). Parvest Euro Bond Sustainable Development drží v portfoliu eurové státní i korporátní dluhopisy. Parvest Euro Corporate Bond Sustainable Development investuje pouze do korporátních dluhopisů. Největší podíl zaujímají dluhopisy firem ze sektoru bankovnictví, spotřebního zboží, telekomunikací a pojišťovnictví. Příklady jsou HSBC, Carrefour, ING, Barclays. Parvest Europe Sustainable Development je akciový fond. Investuje do akcií evropských firem ze všech sektorů. Největší podíl zabírají firmy ze sektoru finančnictví, těžby a zpracování ropy a plynu, zdravotnictví a průmyslu. Příkladem firem s velkým podílem v portfoliu jsou BP, Santofi, Shell, Vodafone, Novartis, HSBC, Nokia. Dva fondy se slovem environment v názvu by se daly charakterizovat jako eko-technologické. Přestože mají za benchmark indexy širokého akciového trhu, investují převážně do akcií firem, které působí v oblasti alternativních energií, úspory energie, odpadového hospodářství, dekontaminace, omezování znečištění atd. V portfoliu fondu Parvest Global Environment i Parworld Environmental Opportunities jsou převážně menší firmy z oblastí ekologických technologií, například Schneider Electric, Thermo Fisher, American Water, Clean Harbors.


Pioneer


Pioneer Global Sustainable Equity investuje do globálně diverzifikovaného portfolia ze všech sektorů. Na splnění kritérií udržitelnosti dohlíží poradní výbor. Investor může dohledat složení výboru (většinou profesoři na italských univerzitách), o kritériích samotných se ale nic nedozví. Mezi tituly s největším podílem v portfoliu patří Ryanair, Eutelsat, Vodafone, Credit Suisse, Carrefour, Merck, Microsoft. Pioneer Global Ecology, přestože za benchmark má index širokého trhu, investuje do akcií eko-technologických firem, které podnikají v oblastech omezování znečištění vzduchu, alternativních energiích, recyklování, odpadovém hospodářství, biotechnologiích atd.


Raiffeisen


Raiffeisen Ethik Aktien je akciový fond investující globálně do všech sektorů. V prospektu se odvolává na nijak nedefinovaná sociální, ekologická a etická pravidla. Příklady firem, do nichž investuje, jsou Suncor Energy, Goldcorp, OMV, Roche.


HSBC


Co se pravidel pro investování týká je na tom HSBC GIF Global Equity SRI podobně jako předchozí fond. V prospektu se obecně odvolává na nijak nespecifikovanou sociální odpovědnost. K titulům s největší pozicí patří Chevron Texaco, Micro-soft, BP, Total, IBM, Merck.


ČP Invest


ČP Invest Fond živé planety spadá do kategorie tzv. eko-technologických fondů. Nakupuje akcie firem kolem alternativních energií, recyklace, nových materiálů atd. Zajímavostí je velký podíl sektorových ETF v portfoliu fondu a zajišťování měno-vého rizika do koruny.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 17/2009

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů