Pátek, 2. prosince 2022

NOVÝ SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

30. listopadu 2009
NOVÝ SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Energetický management není novým termínem. Nový je ovšem přístup, který se objevil v poslední době a který defi nuje systém řízeného hospodaření s energiemi v souvislosti s normami ISO. Jedná se o návrh nové normy, která se brzy objeví coby EN 16001 i v českých podmínkách.
Novou podobu normy EN 16001 přináší tým odborníků z Evropského výboru pro normalizaci.
Cílem této evropské normy je pomoci organizacím při vytváření systémů řízení a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti. To by mělo vést ke snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systémového přístupu k řízení spotřeby energie.
Norma bude určena pro všechny druhy a velikosti organizací a bude členěna do kapitol, které připomínají strukturu obsaženou v normě ČSN EN ISO 14001 (řízení negativních vlivů na životní prostředí). Dokonce bude velmi vhodné případnou certifi kaci podle EN 16001 spojit s certifi kací podleEN 14001.
Implementace EN 16001 v podobě managementu hospodaření s energiemi se v letošním roce zkušebně zavádí ve třech významných českých společnostech.
Předpokládá se, že zkušební implementace, která má být dokončena ještě v tomto roce, bude úspěšná a že nové znění normy se v českých podmínkách objeví na počátku roku 2010.
Vladimír Sochor, vladimir.sochor@svn.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů