zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Soutěž CSR Award už v březnu

23.02.2010
EMS
CSR
Soutěž CSR Award už v březnu

Společenská odpovědnost firem zůstává v české kotlině stále poněkud neznámým pojmem...

Již příští měsíc do svého druhého ročníku vstoupí soutěž CSR Award. Soutěž je zatím spojována hlavně s účastníky ze soukromého sektoru. Jenže snaha dostát závazkům, vyplývajícím ze společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility - CSR), je vlastní i stále většímu počtu subjektů veřejné správy, které do soutěže rovněž vstupují.

Jak poznamenává Luděk Pfeifer ze společnosti M.C.TRITON, která je největší českou společností v oblasti manažerského poradenství a vzdělávání a stala se i vyhlašovatelem soutěže CSR Award, společenská odpovědnost firem<< zůstává v české kotlině stále poněkud neznámým pojmem.


ANI POUHÁ CHARITA, ANI LÍBIVÉ >>ODPUSTKY<<


>>Znamená totiž převzít na sebe dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungování odpovědně ke společnosti i k prostředí, ve kterém podnikám. Principy odpovědného podnikání však často bývají zaměňovány za charitu, někdy se dokonce vnímají jen jako líbivé "odpustky". Přitom reálná odpovědnost podnikatele k zákazníkům, zaměstnancům, životnímu prostředí a dalším dotčeným subjektům je tou nejpřirozenější filozofií dlouhodobě poctivého podnikání,<< vysvětluje Luděk Pfeifer.

Podle jeho slov tak koncept CSR přináší dlouhodobé konkurenční výhody, jako například posílení věrnosti ke značce a vyšší spokojenost zákazníků, větší přitažlivost pro investory, zvýšení atraktivity pro kvalitní zaměstnance, posílení firemní image a mnohé další.

Po loňské úspěšné premiéře soutěže se společnost M.C.TRITON rozhodla uspořádat její druhý ročník ve spolupráci se společností Fleishman-Hillard, největší mezinárodní firmou v oblasti public relations a public affairs. Její ředitel Radek Maršík říká: >>Soutěž bude oficiálně vyhlášena letos v březnu, kdy se do ní také začnou přijímat přihlášky. Proti předchozímu ročníku se nyní mění název ocenění na Cena za CSR/CSR Award. V uplynulém roce se přihlásily téměř dvě desítky subjektů nejen z komerční, nýbrž také z veřejné sféry. Podle dosavadních prvních signálů je zájem o druhý ročník soutěže obrovský. Proto očekáváme ještě větší účast.<<KVALITA A FÉROVOST NA PRVNÍM MÍSTĚ


V uplynulém roce nejdůležitějším vstupním kritériem do soutěže byla kvalita a férovost nabízených služeb a produktů. Aktivity a přístupy v oblasti společenské odpovědnosti firem byly různé. Například banky se soustředily na finanční podporu veřejně prospěšných projektů, zvyšování finanční gramotnosti klientů, výchovu podnikatelů, poskytování výhodných produktů podporujících ekologické hospodaření, provozování poradny při finanční tísni, programy pro ženy na mateřské dovolené nebo na outsourcing back-office banky do chráněné dílny apod.

Výrobní firmy se zase obvykle snažily dosáhnout souladu mezi svým ekonomickým prospěchem, sociální angažovaností a vnímáním potřeb životního prostředí. Společnosti v oblasti IT propojovaly CSR aktivity s využitím vlastních nejmodernějších technologií, aby umožnily co největšímu množství lidí přístup k internetu a zvýšily počítačovou gramotnost. Podporovaly však také modernizaci vzdělávacích systémů a aktivity ke zvýšení bezpečnosti dětí na internetu. Mobilní operátoři do své nabídky například zahrnuli speciální mobilní telefony pro lidi s postižením a seniory a učili děti bezpečně užívat mobilní telefony. Výrobci alkoholických nápojů zase varovali veřejnost před nezodpovědným pitím, omezili výdaje energie při výrobě, recyklovali, eliminovali spotřebu a dále využívali CO2 atd.VEŘEJNÁ SPRÁVA MÁ V APLIKACI CSR NEPŘEBERNÉ MOŽNOSTI


Velmi všestranné byly aktivity v oblasti společenské odpovědnosti u subjektů veřejné správy: Počínaje call centrem provozovaným 24 hodin denně pomocí Skype přes fungování úřadu i jednu sobotu v měsíci až třeba po možnost občanů objednat se předem na radnici na konkrétní hodinu. Jako inovativní lze hodnotit účast >>řadových<< občanů v komisích schvalujících projekty ve výběrových řízeních, stejně jako službu Pojízdný úřad, která je určena občanům nad 80 let.


M.C.TRITON JDE VE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM PŘÍKLADEM


A jak je vnímána společenská odpovědnost M.C.TRITON? Je postavena jak na celkové podnikatelské filozofii, tak na specifických nástrojích jejího posilování.

Podnikatelská filozofie charakterizuje celkový přístup k hlavnímu předmětu podnikání. Jím je manažerské a podnikatelské poradenství, vzdělávání a profesní rozvoj, služby manažerů na dobu určitou. Důraz se klade na dlouhodobý a vyvážený růst klientů jako na hlavní poslání a kritérium užitku služeb.

Prvním konkrétním způsobem posilování společenské odpovědnosti je profilování cílových zákaznických skupin. Služby M.C.TRITON jsou určeny nejen velké korporátní klientele, ale programově se orientují rovněž na malé a střední firmy, a právě tak na veřejný sektor. Sledují tak záměr podpořit malé a střední domácí podnikatele a posílit jejich konkurenceschopnost často i v celoevropském měřítku, stejně jako zvyšovat kvalitu veřejné služby. Tento záměr podporuje i konstrukce cen - sdílení podnikatelského rizika s malými a středními klienty, pro veřejný sektor pak nižší marže.

Druhým způsobem je rozvoj produktové strategie. Jejím hlavním motivem jsou >>chytrá řešení rychle implementovaná do praxe<< s důrazem na praktickou hodnotu a rychlou návratnost investic vložených do služeb.

Také ve svých inovačních programech M.C.TRITON pamatuje na služby s rozměrem společenského přínosu. Příkladem je uvedení na český a slovenský trh produktu Safe Health Care, snižujícího rizika v poskytování léčebné a ošetřovatelské péče, nebo práce s konceptem Investors in People, podporujícího dlouhodobou a systémovou péči o lidské zdroje.

Třetím způsobem je aktivní členství zástupců společnosti v organizacích podporujících etiku v podnikání.

LUDĚK WOJNAR
Business Development Manager M.C.TRITON

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí