zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické bankovnictví

07.04.2010
EMS
Ekologické bankovnictví

Ačkoliv bankovní sektor rozhodně nepatří k předním znečišťovatelům životního prostředí, nezůstávají banky ve vztahu k ekologii lhostejné a začínají se v této oblasti čím dál více angažovat..

.. Jejich činnost se ubírá směrem nižší spotřeby energií, výstavby nízkonákladových budov nebo podpory ekologicky prospěšných aktivit.

Trend ekologického bankovnictví se dostává i do produktové nabídky bank. Ve světě jsou klientům nabízeny kreditní karty, s jejichž využíváním klienti přispívají na různé ekologické projekty. V České republice takovou kartu nabízí například UniCredit Bank. Držitelé této karty si mohou zvolit nadaci, které budou užíváním karty přispívat. Mezi nabízenými nadacemi jsou některé i ekologicky zaměřené.

Co se týká bankovních budov, je patrný trend k výstavbě ekologicky šetrných budov s nízkými energetickými náklady. V České republice může být příkladem relativně nová centrála Československé obchodní banky na ulici Radlická v Praze nebo nová budova společnosti Axa v Brně.

Vždyť jde o renomé

Vliv podnikatelské činnosti na životní prostředí obecně je v posledních letech veřejností silně vnímaný a má velký dopad na renomé konkrétního podniku nebo společnosti. Banky svou činností přímo životní prostředí prakticky nijak neovlivňují, mohou toho však dosáhnout nepřímo. Pozice finančního zprostředkovatele jim totiž může usnadnit podporu ekologicky prospěšných činností a naopak.

Ochrana životního prostředí se dnes již zcela běžně stává součástí strategických konceptů bank. Banky respektují zásady trvale udržitelného rozvoje a sledují environmentální rizika. Zásady pro vyhodnocování a řízení environmentálních rizik v projektovém financování stanovila i Světová banka.

Internetové bankovnictví = ekologické bankovnictví

Jedním ze základních způsobů, jak méně zatížit životní prostředí je snížení spotřeby energií a surovin vůbec. V bankách je tak trendem snižování spotřeby například papíru, tepla nebo elektrické energie. Tisk smluvních dokumentů nebo výpisů z účtu oboustranně se stává běžnou záležitostí. Velkým pomocníkem v tomto směru je rozvoj moderních technologií a s ní související možností nahradit papír elektronickými formami zpracovávání a uchovávání dat. Klienti bank jsou motivováni k podávání elektronických příkazů nebo žádostí namísto papírových. Velký posun umožnilo zavedení internetového bankovnictví. Výjimkou dnes není ani podání elektronické žádosti o kreditní kartu nebo elektronické zasílání faktur.

Banky a nadace

Přestože banky poskytují finanční služby, které svou povahou životní prostředí neovlivňují, mohou jej ovlivňovat nepřímo tím, že podpoří ekologicky prospěšné aktivity jiných subjektů. V České republice banky nejčastěji podporují životní prostředí ve filantropických projektech a spolupráci s nadacemi. Financují výstavbu slunečních, vodních nebo větrných elektráren a podporují využití energie z obnovitelných zdrojů.

A samozřejmě, zelené úvěry

Asi nejširší skupinou bankovních služeb ekologicky zaměřených jsou úvěry. Často se jedná o zvýhodněné úvěry na projekty v oblasti bydlení s pozitivními dopady na životní prostředí. Banky nabízejí speciální účelové úvěry, u nichž zkoumají žadatelův ekologicky prospěšný záměr. Žadatelův vztah k ekologii může vstupovat do hodnocení jeho bonity. Účelem úvěru bývá například pořízení nízkoenergetického bydlení nebo "domácí" sluneční elektrárny.

Většina českých bank se zapojuje do programu Státního fondu životního prostředí "Zelená úsporám", z něhož jsou fyzickým osobám poskytovány dotace na realizaci opatření vedoucí k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v oblasti bydlení. Žadatelé, kteří splní podmínky pro přidělení dotace, mohou využít navíc financování banky. Dotace žadateli bývá poskytnuta až po realizaci opatření a tak může využít počáteční financování speciálním bankovním úvěrem (např. hypotékou). Tento úvěr je charakteristický zvýhodněnými podmínkami, např. nulovým poplatkem za vyřízení úvěru, uskutečněním mimořádné splátky do výše dotace bez poplatku nebo bezplatným nedočerpáním sjednaného úvěru do výše dotace.

Bankovní úředník může pracovat i venku

V bankovním prostředí není výjimkou, že samotní zaměstnanci se zapojují do charitativních akcí nebo obecně prospěšných projektů. Není tomu jinak ani v oblasti ekologie, a tak někteří bankovní pracovníci pomáhají s výsadbou nových stromků nebo pomáhají při odstraňování škod po živelných pohromách.

Podpora životního prostředí je moderní záležitostí a bankám se rozhodně vyplatí se jí zabývat. Jednak snižování spotřeby energií vede k úspoře nákladů, což má pozitivní dopad na bankovní zisk. Zároveň si však svými ekologickými aktivitami banky budují svou image a dobré jméno v očích veřejnosti. V dnešní ostré konkurenci na trhu bankovních služeb se jim i vyšší výdaje na ekologické vybavení nebo ušlý zisk v případě zamítnutí financování některých ekologicky nešetrných projektů může v dlouhodobém horizontu vyplatit.

www.finance.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí