zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Práce navíc, nebo příležitost?

24.06.2010
Obec, město
EMS
Práce navíc, nebo příležitost?

Sledování a řízení vlivu činnosti podniků na životní prostředí, neboli environmentální řízení, je způsob jak snížit negativní dopady jejich působení a zároveň zvýšit organizaci práce a komunikace s veřejností. V poslední době začínají výhody tohoto přístupu objevovat také města a obce, mimo jiné východočeská Chrudim.

Pod pojmem environmentální řízení se nejčastěji rozumí přístupy vycházející z norem řady ISO 14 000, nebo z tzv. programu EMAS. Tento program byl poprvé ustaven nařízením Evropské rady č. 1836/93 (tzv. EMAS I) a v současnosti funguje podle nařízení č. 1221/2009 (tzv. EMAS III), které se vztahuje jak na výrobní podniky a sektor služeb, tak na oblast veřejné správy.

ZAVEDENÍ SYSTÉMU EMAS

Zavedení systému EMAS sestává z několika základních kroků:

 • podrobného zmapování současného stavu a vlivu činností organizace na životní prostředí (ŽP),
 • sestavení tzv. legislativního registru, neboli seznamu závazků organizace ve vztahu k ŽP,
 • vytypování tzv. environmentálních aspektů, tedy oblastí činnosti s nejvyšším dopadem na ŽP,
 • stanovení cílů a opatření k jejich splnění,
 • správného nastavení pravomocí, odpovědností a organizace práce,
 • zvýšení povědomí o problematice v rámci organizace, zajištění výcviku,
 • monitorování a měření, vyhodnocování dosaženého stavu,
 • prezentace systému veřejnosti v tzv. environmentálním prohlášení.


Úspěšné zavedení systému EMAS hodnotí nezávislý ověřovatel. V případě splnění všech podmínek získá město certifikát a právo používat logo programu EMAS. Prvním městem v České republice, kde byl systém EMAS úspěšně zaveden, je Chrudim.

PŘÍNOSY VE MĚSTĚ CHRUDIM

Zavedení systému EMAS schválilo Zastupitelstvo města Chrudim 24. 9. 2007, a to usnesením č. Z/57/07, přičemž závěrečné ověření se uskutečnilo na přelomu listopadu a prosince 2009. >>Obecně lze říci, že velkým přínosem systému EMAS je vytvoření jednotného rámce pro všechny činnosti úřadu, jasné stanovení odpovědností za jednotlivé činnosti a přesné nastavení kontrolních mechanismů. Za pozitivum považujeme i to, že se zvýšilo povědomí zaměstnanců o problematice ochrany životního prostředí včetně toho, že každý z nás může přispět k tomu, aby se jeho stav nezhoršoval,<< uvedla zástupkyně odboru životního prostředí města Chrudimi Ing. Kateřina Mrózková.

Na základě svých zkušeností se vedení města rozhodlo, že nabídne možnost zavedení systému EMAS také svým příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem. Do projektu se zapojily všechny obchodní společnosti (Sportovní areály města Chrudim, s. r. o, Technické služby Chrudim 2000, s. r. o. či Městské lesy Chrudim, s. r. o.), dvě základní školy, všechny mateřské školy a Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim. U těchto organizací se systém EMAS zavádí za pomoci partnera města - Ekocentra Paleta a náklady jsou hrazeny z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Opatření zavedených v rámci systému EMAS byla celá řada. Dále jsou uvedeny vybrané příklady opatření pro jednotlivé environmentální aspekty:

Spotřeba energií a vody

 • - šetření elektrickou energií: nákup prodlužovacích kabelů s vypínačem, nákup spotřebičů typu A, postupná výměna žárovek za úsporné zářivky,
 • - nákup úsporných splachovačů na WC, oprava kašny na náměstí,
 • - proškolení zaměstnanců úřadu o šetření energiemi a vodou při běžném provozu.


Nákup kancelářských potřeb a dalšího zboží

 • - je nakupován recyklovaný kancelářský papír, obálky, bloky a další potřeby, recyklovatelné tonery do tiskáren,
 • - třídění odpadů bylo kromě papíru a plastů rozšířeno i na třídění skla a hliníku.


Využívání služebních vozidel

 • - byl zaveden systém sdílení služebních vozidel,
 • - pro cesty po městě byla zakoupena přenosná karta na městskou hromadnou dopravu.


Ing. Kateřina Mrózková hodnotí zavedení systému EMAS na Městském úřadu Chrudim následovně: >>Byl to dlouhý a nelehký proces, který se nám nakonec podařilo dovést k úspěšnému ověření. Už z principu systému však jde o proces kontinuální, který se stále musí rozvíjet a zlepšovat. Umožnil nám poznat a popsat chod úřadu úplně z nového úhlu pohledu a také zlepšil image města. Důsledným dodržováním všech opatření bychom postupně měli dosáhnout i úspor energií, vody a tepla, a tím snížit náklady na provoz úřadu.<<

Dále přidává několik základních rad pro všechny zástupce měst a obcí, kteří by také uvažovali o zavedení systému EMAS:

na počátku je nutné zajistit podporu vedení města,

nepodcenit počáteční vysvětlení principů systému zaměstnancům, je to nutné pro jejich spolupráci v dalších etapách zavádění,

vytvořit pracovní skupinu, ve které je zástupce z každého odboru, ulehčí to práci s vytvářením systému environmentálního managementu a zajistí informovanost všech zaměstnanců úřadu,

důkladně se věnovat úvodnímu environmentálnímu přezkoumání a sestavení legislativního registru, pak se mnohem lépe stanovují cíle a opatření.


AUTOR: JAROMÍR ČTRNÁCTÝ
PORSENNA, o. p. s.

PROJEKT ENVIRONMENTÁLNÍ ŘÍZENÍ MĚST

Problematikou zavádění systému EMAS ve městech a obcích se v současné době zabývá projekt Environmentální řízení měst se zaměřením na energetický management, který podpořil Státní fond životního prostředí. Koordinátorem je společnost PORSENNA, o. p. s. Projekt umožní celkem 7 městům a obcím nastavit základní podmínky pro environmentální řízení a stabilizaci výdajů za energii, a to prostřednictvím odborného školení, informačních materiálů, odborných konzultací a workshopů. Školení i workshop jsou podpořeny kompletními výukovými materiály.

Do projektu se dosud zapojila města Vsetín a Ústí nad Labem, o dalších městech se jedná.

Pokud byste měli zájem se o projektu dozvědět více, poskytneme vám informace na e-mailové adrese ctrnacty@porsenna.cz nebo na tel. č. 241 730 336 či 603 286 336.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí