zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Společenská odpovědnost úřadu zlepší i jeho vnímání zvenku

20.09.2010
Obec, město
EMS
CSR
Společenská odpovědnost úřadu zlepší i jeho vnímání zvenku

Zavádění koncepce společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility - CSR) do každodenní praxe organizace si od jejího vedení vyžaduje nadšené odhodlání koncepci začít uplatňovat - a rovněž velkou trpělivost při překonávání řady překážek, s nimiž se management při tom určitě setká.

Zavádění CSR předcházejí nejméně tři důležité kroky, které posilují pravděpodobnost porozumění a hlavně přijetí koncepce do organizace. Připomeňme klíčové milníky implementace CSR v organizaci veřejné správy:

Motivace. Organizace si zvolila čtyři oblasti motivace (viz tabulka).

Analýza současného stavu CSR chování. Organizace by nejprve měla posoudit své současně aktivity v této oblasti. Může jí v tom pomoci sada otázek pro sebehodnocení (pět oblastí hodnocení CSR aktivit):

Oblast CSR strategie: Přistupujeme k odpovědným aktivitám strategicky?

Oblast Trh: Chováme se odpovědně ke klientům a obchodním partnerům?

Oblast Pracovní prostředí: Jednáme odpovědně se svými zaměstnanci?

Oblast Životní prostředí: Chováme se odpovědně k životnímu prostředí?

Oblast Místní komunita: Chováme se odpovědně ke svému nejbližšímu okolí?

Tvorba CSR koncepce. Východiskem by měla být vize organizace, její hodnoty a strategie, o něž se opírá její činnost CSR.

Vize společenské odpovědnosti. Pro-střednictvím zaměstnanců identifikovaných s CSR strategií se zaměřit na systematickou osvětu a propagaci CSR aktivit organizace vůči jejímu širokému okolí tak, aby se zvyšoval pozitivní obraz o ní u klíčových stakeholderů (subjekty s vlivem na chod organizace, či které jsou jím ovlivněny). Hodnoty CSR organizace: Strategie CSR je založena na hodnotách typu: atraktivní zaměstnavatel; bezpečné a příjemné pracovní prostředí; vysoká kvalita poskytovaných služeb; ekologické zaměření; rozvoj integrovaného systému řízení; úspory při hospodaření s energetickými zdroji; respekt k zákazníkovi a systematické zlepšování péče o něj; u dodavatelů (partnerů) upřednostňování kvality služby před cenou; transparentní chování vůči okolí; spolupráce organizace v regionu.

Principy odpovědného chování. Na základě firemních hodnot organizace stanoví principy odpovědného chování jako základní stavební kameny CSR strategie. (Jde o systematický přístup organizace k CSR; provázání procesů v organizaci tak, aby podporovaly strategii CSR; zaměstnanci rozumějí cílům a činnostem v oblasti CSR, jsou s nimi identifikováni a naplňují je.)

Strategie CSR. Organizace veřejné správy, s níž společnost M.C. TRITON spolupracuje při zavádění koncepce CSR, se myšlenkou systematicky rozvíjet své společensky odpovědné chování začala zabývat v roce 2008, kdy však ještě šlo spíše jen o pouhou ad-hoc aktivitu. Loni se však už CSR začala u cílových skupin využívat jako marketingový nástroj. Letos jde o to zaměřit se více na zaměstnance.

Stanovení hlavních CSR témat/cílů. Pro stanovení strategie CSR se definují hlavní témata (cíle), kterých se organizace snaží dosáhnout v každé oblasti své společenské odpovědnosti (viz spodní tabulka).

Zavádění CSR do organizace. Jde o to vytvořit akční plán CSR aktivit k naplnění zvolených cílů. Upřesnit je třeba informace typu: personální pravomoci a odpovědnosti, finanční rozpočet a časový plán.


MAREK PAVLÍK
konzultant M.C. TRITON

Čtyři oblasti motivace k zavádění CSR koncepce

Oblast motivace Zaměření CSR koncepce
Organizace - vyhledávaný zaměstnavatel n zaměření na stávající zaměstnance n atraktivní oslovení potenciálních zaměstnanců n celkové zlepšení na trhu práce
Organizace - ekologická společnost n více >>prodat<< stávající ekologické aktivity
Ošetření rizik n výstavba nových projektů - vliv místních komunit
Prezentace organizace navenek n CSR jako jeden z nástrojů, jak ukázat širšímu okolí, co jsme za společnost n více pozitivních informací o organizaci v médiích n vnímání akcionáře organizace je do značné míry ovlivněno médii n posílení značky organizace

Hlavní CSR témata/cíle po oblastech

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TRH (KLIENTI A PARTNEŘI) ŠIRŠÍ OKOLÍ SPOLEČNOSTI
1. Rozvíjet image organizace jako atraktivního zaměstnavatele. 4. Zvýšit pozitivní vnímání organizace jako ekologicky zaměřené společnosti. 7. Zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb organizace. 10. Zvyšovat otevřenost a transparentnost chování z organizace vůči okolí.
2. Zaměřit se na rozvoj a motivaci zaměstnanců organizace. 5. Udržet rozvoj Integrovaného systému řízení. 8. Zvyšovat respekt k zákazníkovi. 11. Rozšiřovat spolupráci organizace v regionu její působnosti.
3. Udržet bezpečné a příjemné pracovní prostředí. 6. Dosahovat úspor v oblasti hospodaření s energetickými zdroji. 9. Preferovat při výběru dodavatelů kvalitu jimi nabízených služeb nad cenou. 12. Zvyšovat vnímání organizace jako společnosti, kde pracují nejlepší odborníci schopní pomoci i mimo společnost.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí