zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Proč společenská odpovědnost?

01.11.2010
EMS
Proč společenská odpovědnost?

V moderních manažerských přístupech neschází, vedle zabezpečování kvality produktů a procesů, nasměrování zájmu organizací na ochranu životního prostředí, na bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i dalších osob, které se vyskytují v organizaci anebo jsou jejími činnostmi negativně ovlivněny.

Pojem společenské odpovědnosti je i u nás všeobecně známý, podle výsledků řady výzkumů u organizací převažují pozitivní postoje. V přímé realizaci konceptu společenské odpovědnosti však nelze zdaleka potvrdit jednoznačné zapojení. To je výrazné u velkých podniků bez ohledu na zahraniční či tuzemský podíl ve vlastnictví, u malých a středních podniků je situace méně příznivá.

Téměř každý z nich je schopen najít ve svých aktivitách ty, které jsou dobrovolné a jsou nasměrovány na podporu klíčových partnerů (zejména zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů, majitelů či zřizovatelů) i na podporu ostatních zainteresovaných stran (neziskové organizace, jako jsou školy, sociální a zdravotnická zařízení, sportovní, kulturní i další specificky zaměřená občanská sdružení i jednotliví občané).

Koncept společenské odpovědnosti je však celistvý. Musí být integrální součástí všech procesů v organizaci a systémově řízen. Nahodilé aktivity nemohou být výrazným pozitivem pro výkonnost organizace.

Chybí jim promyšlený přínos pro realizaci celkové strategie na základě principu win-win (pro organizaci i zainteresované strany). Dále musí být respektovány i principy otevřené komunikace, etiky a transparentnosti.

Mnohé organizace si uvědomují význam společenské odpovědnosti pro budoucnost. Tento přístup posiluje dobrého jméno, zvyšuje loajalitu a spokojenost zaměstnanců i zákazníků, získává důvěru veřejnosti i organizací státní správy i územní samosprávy a vede ke zvyšování ekonomické výkonnosti.

Průzkumy v českém prostředí ukázaly, že dobrá firma se pozná zejména podle kvality produktů, obchodní značky, korektního jednání a dosahovaných ekonomických výsledků. Poukázaly však i na stále trvající problémy (korupce, nepoctivost, klamavá reklama a nekvalitní produkty).

Dobrovolné aktivity v našich organizacích jsou zaměřeny především na péči o zaměstnance (vzdělávání a výcvik, zaměstnanecké benefity, flexibilní pracovní doba, péče o zdraví a bezpečnost), na firemní filantropii (zejména dárcovství a dobrovolnictví) a na péči o životní prostředí.

V rámci Národní politiky kvality je podpora společenské odpovědnosti jednou z priorit. K tomu byla vytvořena i odborná sekce, která je složena se zástupců organizací, svazů i vysokých škol.

Dominantní však je Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost. Zúčastněné organizace jsou hodnoceny podle vypracované metodiky. Je náročná, avšak zejména pro mezinárodní porovnávání je vynikající, protože její splnění zajišťuje nadstandardní laťku pro případný benchmarking i získání nadnárodních ocenění (např. osvědčení auditora dle standardu GRI, kterého dosáhla zatím jedna firma v ČR).

Pro motivaci organizací v regionech je k dispozici Cena hejtmana, která představuje základní rámec pro sebehodnocení rozsahu společenské odpovědnosti ve všech relevantních oblastech a odhalí příležitosti pro zlepšování směřující ke splnění požadavků modelu hodnocení v rámci Národní ceny.

I přes některá odmítavá stanoviska vše uvedené, potvrzuje správné nasměrování strategického rozvoje organizací, kterým jde o budoucí existenci i vývoj.

Proč se tedy společenskou odpovědností zabývat? Protože nikdo nechce být poslední? Nebo proto, že nechce být takovým podnikem, o jakém řekl již Henry Ford: "Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik."?

Alena Plášková
vyučující na Vysoké škole ekonomické v Praze a čestná předsedkyně ČSJ

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí