zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česká republika podepsala dva protokoly ke Karpatské úmluvě

31.05.2011
Ekologická dovolená, cestování
Les
Česká republika podepsala dva protokoly ke Karpatské úmluvě

Česká republika se stala signatářem Protokolu o udržitelném cestovním ruchu a Protokolu o trvale udržitelném hospodářství v lesích k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.

Vláda vyslovila souhlas se sjednáním obou protokolů svým usnesením č. 328 dne 4. května 2011 a usnesením č. 351 dne 11. května 2011. Protokol o udržitelném cestovním ruchu za ČR podepsal dnes Ing. Tomáš Tesař, náměstek ministra životního prostředí, zatímco k podpisu Protokolu o trvale udržitelném hospodářství v lesích byl zmocněn Ing. Jiří Novák, náměstek ministra zemědělství.

První z dnes podepsaných Protokolů se zaměřuje na posílení spolupráce smluvních stran při rozvoji udržitelného cestovního ruchu v Karpatech, s cílem maximalizovat jeho pozitivní přínosy pro hospodářský a sociální rozvoj regionu a současně zmírnit možné negativní ekologické a environmentální dopady. Podpora rozvoje udržitelného cestovního ruchu přinese pozitivní ekonomický efekt, který přispěje k podpoře drobného podnikání a diverzifikaci ekonomických aktivit, a tím i k řešení otázky zaměstnanosti obyvatel v karpatském regionu. Přijetí Protokolu o udržitelném cestovním ruchu tak bude mít pozitivní dopady na podnikatelské prostředí ČR.

Cílem druhého dnes podepsaného Protokolu je podporovat trvale udržitelné obhospodařování a ochranu karpatských lesů, aby přinášely užitek současným i budoucím generacím. Protokol podporuje činnosti související se zachováním nebo zvýšením lesnatosti, zajištěním produkčních funkcí lesů a posílením jejich role v rozvoji venkova, dále také vhodné využívání dřeva jakožto ekologického a obnovitelného materiálu a podporování trvale udržitelného využívání ostatních (nedřevních) lesních produktů. Protokol usiluje o zlepšování zdravotního stavu a vitality lesů, o zlepšování ochrany a udržitelného využívání složek biologické rozmanitosti lesa, o určování a ochranu přirozených, zejména původních lesů. Opatření mají za cíl také podporovat obnovu přírodě blízkých lesů, zvyšovat roli lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví při zmírnění změny klimatu, zlepšit ochranné funkce lesů (proti povodním, sesuvům půdy a při regulaci koloběhu vody obecně) a také jejich funkce společenské. Podporuje a napomáhá spolupráci při rozvíjení a využívání odpovídajících systémů plateb za environmentální zboží a služby poskytované lesy a posilování správy a prosazování práva v oblasti lesnictví, zvláště se zaměřením na boj s nelegální těžbou dřeva a na ni navazující obchod.

Přijetí obou protokolů dne 27. května 2011 je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu ČR, se závazky vyplývajícími z členství ČR v Evropské unii a se závazky vyplývajícími pro ČR z jiných mezinárodních smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.

Gestorem Protokolu o udržitelném cestovním ruchu bude Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj jeho spolugestorem, zatímco gestorem Protokolu o trvale udržitelném hospodářství v lesích bude Ministerstvo zemědělství a MŽP jeho spolugestorem.

Michaela Jendeková

,

tiskové oddělení MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
11
7. 2022
11-15.7.2022 - Tábor, výlet, pobytová akce
Brno - Bosonohy
INISOFT s.r.o.
13
7. 2022
13.7.2022 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
14
7. 2022
14.7.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí