Čtvrtek, 25. července 2024

Pozvánka na seminíř NOVELA ČSN EN ISO 19 011:2012

Účastníci semináře získají informace o revizi normy ČSN EN ISO 19 011, která vstoupila v platnost od 1. července 2012.

Pozvánka na seminíř NOVELA ČSN EN ISO 19 011:2012

Vážení přátelé,

zveme Vás na seminář určený k seznámení interních auditorů i dalších zájemců s nově vydanou revizí normy ČSN EN ISO 19 011:2012.

Mezinárodní norma ISO 19 011 se zaměřuje na provádění auditů systému managementu kvality a systému managementu životního prostředí. Tato norma byla revidována a od dubna 2012 je vydána i v České republice jako ČSN EN ISO 19 011:2012. Aktuální znění této normy bere v úvahu širší rozsah auditování systémů managementu a poskytuje obecnější návod než předchozí revize.

Mezinárodní norma ISO 19 011 nestanovuje povinné požadavky na audity a auditory (to je věcí systémových norem), ale poskytuje užitečný návod k řízení programu auditů, plánování a provádění jednotlivých auditů systémů managementu a zabývá se nutnými osobními kompetencemi a způsoby hodnocení auditorů a týmu auditorů. Přiměřené použití normy prostředkem, jak zavést a řídit v organizacích účinný proces interního auditu.

Cílem semináře je poskytnout v přiměřeném časovém rozsahu ucelený výklad revidované normy a upozornit na rozdíly oproti předchozímu vydání, zaměřit se na novinky obsažené v revidované normě a nabídnout způsoby využití v podnicích.

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.
lektor semináře:
Ing. Josef Marek
Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce, manažer a auditor IMS

PROGRAM SEMINÁŘE

NOVELA ČSN EN ISO 19 011:2012 - DOŠKOLENÍ AUDITORŮ

28. srpna 2012 - úterý - Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 12.15 Přednášky - nové požadavky normy ČSN EN ISO 19 011
12.30 - 14.00 Přednášky, příklady, dotazy účastníků, diskuse, závěr.

Účastníci semináře získají informace o revizi normy ČSN EN ISO 19 011, která vstoupila v platnost od 1. července 2012.
Budou probrány hlavní změny oproti předchozímu znění a možnosti jejich začlenění a využití v auditech systémů řízení podniku i mimo ně. Dále bude probrán způsob použití a praktické zavádění systému interních auditů do praxe v podniku a budou představeny minimální nároky nutné k jejich věrohodné funkci.
Výklad bude zaměřen také na zkušenosti z provádění auditů systémů řízení na podnikové úrovni.

Především probíraná témata:

- Termíny a definice, principy auditování,
- postup stanovení a řízení programu auditů,
- plánování a provádění auditů,
- kompetence a hodnocení auditorů,
- aplikace postupů ISO 19 011 v různých oborech (Příloha A).

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději 24. srpna 2012.
Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: ....................... 2.250,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.
Místo konání:
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.
Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj č. 15, 20 a 26 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.
Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťonotváno. Na základě požadavku účastníka je možné zajisnottit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.
Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů