Pozvánka na konferenci REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY - S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE...

Konference se uskuteční 1. - 3. května 2013 v hotelu Santon u brněnské přehrady...

Pozvánka na konferenci REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY - S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE...

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně již čtvrtým rokem pořádá mezinárodní konferenci s odbornou exkurzí "REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY - S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE..." pořádanou pod záštitou doc. Dr. Ing. Petra Horáčka, děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, a pana Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, ve spolupráci s Katedrou biologie, Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, AOPK ČR - Správou CHKO Moravský kras, Českou společností krajinných inženýrů a Českou společností pro krajinnou ekologii.

Konference se uskuteční 1. - 3. května 2013 v hotelu Santon u brněnské přehrady (GPS: 49°13'51.15"N, 16°31'6.805"E).

Tematické okruhy konference jsou následující:

  • Environmentální vzdělávání
  • Rekreační a turistické využívání území a vliv hodnocení dopadů na životní prostředí (EIA, SEA, biologické hodnocení)
  • Využívání přírodních fenoménů k podpoře regionálního rozvoje, možnosti čerpání dotací
  • Složky rekreačního a turistického potenciálu území - krajinný ráz, geologické útvary, dřevinná vegetace, vodní prvky v krajině a další
  • Poškozování částí přírody rekreačním využíváním - příklady řešení, zkušenosti, dobrá praxe
  • Přírodě šetrné způsoby cestovního ruchu a rekreace
  • Rekreační a turistické využívání dopravní sítě
  • Prezentace a zpřístupnění chráněných území osobám s pohybovým či tělesným omezením
  • Moderní metody výzkumu, vzdělávání, interpretace v oblasti přírodního dědictví a cestovního ruchu a rekreace

Jednacím jazykem konference jsou český jazyk, anglický jazyk, slovenský jazyk a jazykem příspěvků je anglický jazyk. Postery budou vyvěšeny celou dobu konání konference. Prosíme dodat při prezenci. Sborník plných verzí příspěvků bude vydán v tištěné podobě. Články budou recenzovány a nejlepší příspěvky budou doporučeny k publikaci v odborném periodiku (Journal of Landscape Management). Sborník bude zaslán k hodnocení do Thomson Reuters a k přidělení Conference Proceeding Citation Index. V roce 2010 byl sborník zařazen na Web of Knowledge.

Orientační časový plán je následující:

středa 1.5.2013: 18:00 - 22:00 prezence účastníků a odborná rozprava u vína
čtvrtek 2.5.2013: od 08:30 - prezence účastníků, přednáškový den ukončený neformálním společenským večerem s rautem
pátek 3.5.2013: 08:00 - cca 16:00 terénní exkurze do Litovelského Pomoraví

V rámci konference se uskuteční pracovní posezení řešitelů projektu "Assessment of the quality of the environment in the V4 Countries (AQE V4)" Standard Grant IVF 21210018 spolufinancovaného z Mezinárodního Vyšegradského Fondu.

V průběhu konference se dne 2.5.2013 od 17:00 do 19:00 uskuteční v salonku Špilberk hotelu Santon výroční konference České společnosti pro krajinnou ekologii. Členové CZ-IALE, kteří se zúčastní pouze výroční schůze, nemusí platit vložné na konferenci. Pro účastníky konference z řad členů CZ-IALE bude nachystána alternativní volba odborné terénní exkurze - okolí brněnské přehrady (náklady na dopravu parníkem si hradí každý účastník sám).

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte napsat na e-mail: raop@atlas.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů