Certifikace systému environmentálního managementu - Váš přístup v podnikání k životnímu prostředí

Bureau Veritas Certification je s více než 4000 certifikovanými organizacemi v 80 zemích světa vedoucí certifikační společností na světě v oblasti ISO 14001...

29. května 2013
Certifikace systému environmentálního managementu - Váš přístup v podnikání k životnímu prostředí

Obchodní výzva

Systém environmentálního managementu (EMS) podle požadavků mezinárodní normy ISO představuje vyznání životního stylu ve světě podnikání a jasnou deklaraci pro okolí o chování a přístupu organizace k životnímu prostředí. Certifikace EMS potvrzuje, že vlastníci a management podnikatelského subjektu nejenom vnímají odpovědnost k životnímu prostředí, ale jsou ochotni si nechat tuto odpovědnost potvrdit nezávislým auditem a veřejně ukázat, že stanovené zásady v chování a v přístupu k životnímu prostředí jsou součástí jejich podnikání.

Řešení

Mezinárodní norma ISO 14001 je zaměřena na oblast environmentálního managementu a je určena pro aplikaci v jakékoliv organizaci bez ohledu na její velikost,dislokaci či charakter. ISO 14001 je součástí rodiny procesů orientovaných mezinárodních norem důsledně založených na Demingově principu PDCA (plánuj-udělej-kontroluj-uprav/vykonej).

Proč zvolit Bureau Veritas?

-Bureau Veritas Certification je s více než 4000 certifikovanými organizacemi v 80 zemích světa vedoucí certifikační společností na světě v oblasti ISO 14001. -Bureau Veritas Certification byla celosvětově první certifikační společností akreditovanou pro certifikaci EMS podle požadavků ISO 14001; metodika certifikace podle ISO 14001 je v současné době uznaná 18 národními akreditačními úřady, včetně českého institutu pro akreditaci. -V rámci celosvětové sítě Bureau Veritas Certification působí více než 500 kvalifikovaných auditorů pro oblast certifikace EMS s širokými znalostmi environmentálních, technických a právních požadavků; čeští auditoři jsou součástí tohoto týmu a podílejí se na řadě mezinárodních projektů Bureau Veritas Certification. -Bureau Veritas Certification bez jakéhokoli omezení provádí na území české republiky kombinované audity podle požadavků ISO 14001 a dalších uznávaných norem jako např. ISO 9001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001 atp. -Bureau Veritas Certification je schopno organizačně a technicky zajistit požadované certifikační služby včas a v požadovaném rozsahu.

FAQ - Často kladené otázky

  • Proč by měla naše organizace implementovat požadavky ISO 14001?

    Především je to výzva pro management podřídit své podnikatelské aktivity šetrnému chování k životnímu prostředí. Je to závazek respektu a dodržování platných legislativních a jiných požadavků, které se týkají životního prostředí. Dosledné osvojení požadavků normy ISO 14001 umožňuje trvalé zlepšování environmentálního profilu organizace, snižování nákladů na provoz, zvýšení spolehlivosti chodu organizace z důvodů umět předvídat a řídit nežádoucí situace, znát pozitivní i negativní stránky svého podnikání vůči životnímu prostředí, umět je řídit a plánovitě minimalizovat.

  • Proč by se měla naše organizace certifikovat podle ISO 14001?

    Nové prostředí EU s ještě silnější konkurencí, bude potřebu získání certifikátu EMS ještě zvyšovat. Certifikace poskytuje důkaz o morální vyspělosti organizace, které není lhostejný přístup k životnímu prostředí. Organizace s certifikovaným EMS si jasně uvědomuje důležitost principů integrity a ochrany životního prostředí, protože právě toto je jedna z cest zvýšení kvality života v prostředí, kde organizace sídlí, a kde tvoří nedílnou součást společnosti.

Kontaktujte nás

Bureau Veritas

www.bureauveritas.cz

+420 210 088 225

Poslat e-mail
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů