ÚSPĚŠNÝ RECERTIFIKAČNÍ AUDIT QMS, EMS A SMS ve společnosti ČKD Blansko Engineering, a.s.

19. červenece 2013
ÚSPĚŠNÝ RECERTIFIKAČNÍ AUDIT QMS, EMS A SMS ve společnosti ČKD Blansko Engineering, a.s.

Ve dnech 17. až 19. června 2013 byl proveden společností Bureau Veritas v ČKD Blansko Engineering recertifikační audit klíčových částí systému řízení - systémů managementu jakosti (QMS), environmentu (EMS) a bezpečnosti (SMS). Audit čtvrtého subsystému, doplňujícího Integrovaný systém řízení (IMS) a týkajícího se jakosti ve svařování (WQ), proběhne v prosinci 2013.

IMS = QMS + EMS + SMS + WQ

Recertifikační audit byl proveden vůči normám:
ISO 9001 - Systémy managementu kvality - Požadavky
ISO 14001:2004 - Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
OHSAS 18001:2007 - Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky

Certifikovaný systém managementu jakosti udržuje organizace od roku 1998, integrace systému byla završena v roce 2008 získáním certifikátů na systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Audit provedli auditoři certifikační společnosti Bureau Veritas na montážním pracovišti vodní elektrárny Kamýk a ve všech provozovnách organizace v Blansku. Audit byl úspěšný, organizaci budou na dobu dalších tří roků vystaveny certifikáty na všechny tři systémy řízení (QMS, EMS a SMS) s akreditacemi UKAS (Spojené království) pro kvalitu a environment a ČIA (Česká republika) pro bezpečnost.

Ze Závěrečné zprávy z Recertifikačního auditu od Bureau Veritas

Audit byl proveden v souladu s plánem auditu. V rámci recertifikačního auditu přezkoumal prověrkový tým zavedený systém řízení, včetně dvou předchozích zpráv z auditů. Během předchozích auditů nebyly vystaveny neshody. Auditní tým prověřil, že organizace zavedla a udržuje svůj systém managementu v souladu s požadavky všech tří norem a prokázala schopnost systému plnit požadavky na produkty a služby v rámci uvedeného rozsahu a také, že systém je schopen, plnit svou politiku a cíle.

Auditní tým konstatoval, že zavedený systém potvrzuje efektivní řízení činnosti organizace za účelem zvýšení jeho výkonnosti.

Na základě výše uvedeného výsledku recertifikačního auditu QMS, EMS a SMS doporučuje hlavní auditor vystavení certifikátů pro QMS, EMS a SMS na další tříleté období dle odsouhlaseného rozsahu.

O společnosti ČKD Blansko Engineering, a.s.

ČKD Blansko Engineering, a.s. je inženýrsko-dodavatelskou firmou, jejíž hlavní oblastí činnosti jsou kompletní dodávky strojně technologického zařízení vodních elektráren a čerpacích stanic - vodních turbín všech typů a velikostí, čerpadlových turbín a čerpadel, včetně projekčního a konstrukčního zpracování, hydraulického návrhu, modelových zkoušek, montáže a garančních měření na díle.

ČKD Blansko Engineering, a.s. se zaměřuje nejen na dodávky nových zařízení na klíč, ale i na rekonstrukce, modernizace a generální opravy stávajících strojů.
Velký důraz je kladen na kvalitní hydraulické, pevnostní, konstrukční a projekční řešení našich strojů, odpovídající současným světovým trendům. Pomocí nejmodernějších výpočtových metod CFD a FEM jsou prováděny optimalizace jednotlivých komponentů i celého hydraulického stroje pro zajištění vysoké účinnosti a životnosti bez provozních problémů. Při konstrukci jsou používány moderní, kavitačně odolné a ekologicky šetrné materiály.
ČKD Blansko Engineering, a.s. navazuje na letité zkušenosti s výzkumem a výrobou vodních turbín v Blansku.
ČKD Blansko Engineering, a.s. je členem mezinárodních organizací IAHR, IHA, EuroPump, IEC, Českého kalibračního sdružení (ČKS), Svazu výrobců čerpadel ČR

Zdroj: ČKD Blansko Engineering, a.s. - Zpravodaj 02/2013
http://www.cbeng.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů