iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2022 do ISPOP z webových formulářů

16.2.2023

Seminář, školení

 Téma:

Kurz je zaměřen na splnění povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady a jeho odeslání do systému ISPOP. Poukážeme na nejčastější nedostatky, které se objevují v ročním hlášení a vysvětlíme základní principy vedení průběžné evidence odpadů, včetně správného používání kódů nakládání s odpadem a povinností při vedení evidence z pohledu IČZ/IČOB/IČS/IČP/.

Obsah:

 • přehled právních předpisů, zákony/vyhlášky
-zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.
-vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
-vyhláška č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů
 • přehled ohlašovacích povinností
 • vznik ohlašovací povinnosti
 • původci, oprávněné osoby
 • tvorba ročního hlášení, forma/podoba hlášení
 • řádné/doplněné hlášení
 • vhodné nástroje pro ohlašování
 • praktická ukázka ovládání jednotlivých nástrojů
 • časté nedostatky a chyby
 • systém ISPOP/můj účet, obsluha/obsah
 • datový standard MŽP
 • autorizace, zmocnění, možnosti podle zákona č. 25/2008 Sb.
 • kontroly MŽP a ČIŽP

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 12:30, ve kterých Vám poskytneme individuální přístup a prostor pro Vaše dotazy.
Každý účastník od nás obdrží prezentaci k semináři v elektronické podobě dva dny před jeho konáním.
Těšíme se na Vás.
Pokud jste uživatelem našich SW produktů, pak jsme pro Vás připravili tato školení vedená prezenčně i online:

Jak správně ohlásit odpady za rok 2022 z EVI 8 do ISPOP
iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2022 z EVI 8 do ISPOP
Jak správně ohlásit odpady za rok 2022 z IS ENVITA do ISPOP
iKURZ: Jak správně ohlásit odpady za rok 2022 z IS ENVITA do ISPOP

Místo konání akce:
on-line
Adresa konání akce:
on-line
Kontakt:
Simona Novotná
Telefon:
777665153
únor 2023
po
út
st
čt
so
ne
7
8
9
10
14
15
16
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů