Podstatné změny v evidenci odpadů a nové povinnosti pro provozovatele zařízení - nová odpadová legislativa a její dopad na praxi

7.12.2022

Seminář, školení

 Téma:

Absolvováním semináře získáte ucelené informace o způsobu vedení průběžné evidence odpadů v různých typech zařízení pro nakládání s odpady nebo z pohledu obchodníka a zprostředkovatele s důrazem na uvedení legislativních změn, které mají zásadní vliv na vedení evidence a tvorbu ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady nově Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence. Budete seznámeni se základními pravidly vedení evidence podle nových předpisů - nové kódy nakládání, nová typizace odpadových zařízení, evidence podle typu evidenta a podle způsobu nakládání s odpady, bude objasněn princip přidělování a používání identifikačních čísel provozovny, zařízení, obchodníka nebo skladu u původce. Nezapomeneme ani na zprostředkovatele. Pozornost bude rovněž zaměřena na novinky, změny i časté problémy právě v oblasti evidence.

Obsah:

  • Obecný úvod do nové legislativy

- Nové zákony

- Nové prováděcí předpisy

- Metodické pokyny, sdělení a návody MŽP

  • Základní pojmy důležité pro vedení evidence

- Odpad - neodpad

- Vznik a zařazování odpadu

- Upuštění od odděleného soustřeďování

- Nakládání s odpadem

- Zařízení pro nakládání s odpady

- Obchodník

- Zprostředkovatel

- Identifikační číslo provozovny, zařízení

  • Vedení průběžné evidence a ohlašování, kontrola dat, praxe

- Obchodník (přeshraniční přeprava), Provozovatel zařízení pro nakládání s odpady

- Stacionární zařízení (klasická zařízení, sběrny kovů apod.)

- Mobilní zařízení

- Původce odpadů (stacionární provozovna / činnost na území/ sklad u původce) jako partner

  • Nulové hlášení
  • Další ohlašovací povinnosti související s průběžnou evidencí

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 15:00 hodin se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a poskytneme Vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů