Ohlašování agendy ovzduší za rok 2020

9.2.2021

Seminář, školení

Seminář je určen všem pracovníkům v ochraně ovzduší a je připraven tak, aby se účastníci zdárně a v zákonném termínu (31. 3. 2021) vypořádali s ohlášením agendy ovzduší za rok 2020. Ve stejném termínu řada provozovatelů ohlašuje i data do Integrovaného registru znečišťování (IRZ, E-PRTR). Součástí semináře bude praktická ukázka ohlašování agendy ovzduší. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Program semináře:

 1. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - stručné aktuální informace k zákonu o ochraně ovzduší
 2. Vyhláška č. 415/2012 Sb. a novinky legislativy ochrany ovzduší - dopady změn na souhrn provozní evidence
 3. Představení verze ISPOP pro ohlašování za rok 2020 a praktická ukázka práce s aplikací
  • seznámení se systémem a technické podmínky práce v ISPOP
  • novinky v systému pro ohlašování za rok 2020
  • praktická ukázka ohlašování prostřednictvím ISPOP (registrace, stažení formuláře, podání hlášení, kontrola podaného hlášení na účtu ohlašovatele, nastavení uživatelů aj.)
  • souhrnná provozní evidence - praktická ukázka vyplňování formuláře F_OVZ_ SPE
  • poplatkové přiznání - praktická ukázka vyplňování formuláře F_OVZ_POPL
 4. Poplatky za znečišťování ovzduší (vyjmenované zdroje) - příslušné orgány státní správy, způsob výpočtu poplatků, ukázka výpočtu poplatků zpoplatňované látky; nevyměření nebo snížení poplatků
 5. IRZ - Integrovaný registr znečišťování, E-PRTR - evropský registr. Hlášení prostřednictvím ISPOP
 6. Bilance VOC - metodický pokyn MŽP k bilanci všech zdrojů. Příklady bilance a vztah k ohlašovacím povinnostem
 7. Zmíněny budou i ostatní povinnosti dle zákona o ovzduší - autoriz. měření emisí, emisní limity a podmínky provozu zdrojů, klasifikace; provozní řády; povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin; rozptylové studie a odborné posudky; stručný komentář dalších povinností
 8. Odpovědi na dotazy, závěr semináře

Lektoři: Ing. Zbyněk Krayzel - Odborný poradce v oblasti ochrany ovzduší, Ing. Pavel Machálek -ČHMÚ

Místo konání akce:
on-line
Adresa konání akce:
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů