Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů - zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů

17.3.2022

Seminář, školení

 Téma:

  • Nový katalog odpadů č. 8/2021 Sb.
- Zařazování a změny oproti předchozí verzi Katalogu
- Odpady z obalů a komunální odpady
- Nová osmimístná katalogová čísla a jejich používání a povolování
- Kategorie odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností
  • Kdo je původcem odpadu
- Definice 
- Možnosti předcházení vzniku odpadů
- Vedlejší produkty
- Druhotné suroviny
- Základní povinnosti
- Způsoby nakládání (hierarchie nakládání s odpady)
- Identifikační listy NO
  • Změny v evidenci odpadů a podávání souhrnných informací (ročního hlášení)
- Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
- Kdy a co vstoupí v platnost a jak si počínat v přechodném období
- Ohlašování provozu zařízení
- Identifikační čísla zařízení, obchodníků a skladů původce
- Co se nově považuje za samostatnou provozovnu
- Nové kódy nakládání
- Rozsah evidovaných údajů a příslušné formuláře
- Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů a přeprava odpadů
  • Oprávněné osoby (provozovatelé zařízení ke zpracování odpadů)
- Jaké jsou nové podmínky a povinnosti
- Na co si dát pozor a komu lze předat odpad
- Kdo je obchodník s odpadya kdo je zprostředkovatel
- Kdy je potřeba základní popisu odpadu a písemné údaje o odpadu
- Co má obsahovat příjemka odpadu (vážní lístek)
- Evidence původce a evidence oprávněné osoby

Obsah:

  • Nový zákon a jeho problematika
- působnost zákona 
- základní pojmy (změny v definicích)
- vedlejší produkt, druhotná surovina, neodpad, opětovné použití  
- katalog činností nakládání s odpady  
- nové povinnosti původce
- nové povinnosti oprávněné osoby
- novinky v základním popisu odpadu a písemných informacích o odpadu
- jak se obchoduje s odpady a co je zprostředkování
- nové podmínky pro mísení, shromažďování 
- nově definované skladování odpadů v zařízení, ale také u původce
- sběr odpadů, omezení pro mobilní zařízení
- jak vést evidenci a jak ohlašovat odpady v přechodném období
- nové změny v evidenci a ohlašování odpadů 
- zapojení původce odpadu do obecního systému nakládání s odpady
- termíny a význam jednotlivých přechodných ustanovení
  • Vyhláška katalog odpadů a změny v zařazování odpadů
  • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
  • Platné metodické návody a pokyny Ministerstva životního prostředí

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Místo konání akce:
Olomouc, Clarion Congress
Adresa konání akce:
Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, Olomouc
Kontakt:
Simona Novotná
Telefon:
777665153
duben 2022
po
út
st
čt
so
ne
5
6
7
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů