Přehled povinností v oblasti odpadového hospodářství

7.11.2019

Seminář, školení

Seminář je určen pracovníkům firem i ostatních organizací, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, prošel od počátku platnosti v roce 2002 již mnoha podstatnými změnami a také příslušné prováděcí předpisy byly postupem času měněny a doplňovány. V současné době se navíc připravuje zcela nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Cílem semináře je tedy především přehledně seznámit účastníky s povinnostmi vyplývajícími z aktuálně platného znění zákona a prováděcích předpisů a s připravovanými změnami. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně včetně individuálních konzultací.

Program semináře:

Prezence účastníků

Povinnosti původců odpadů a ostatních osob při nakládání s odpady

Zařazování odpadů, kategorizace odpadů; hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Označování a balení odpadů

Přeprava odpadů; ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Evidence a ohlašování; používání IČP a IČZ

Povinnosti při nakládání s vybranými odpady (kaly, sedimenty ...)

Povinnosti související se zpětným odběrem (elektroodpady, autovraky, pneumatiky ...)

Připravovaný nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností

Diskuse, individuální konzultace, závěr semináře 

Lektoři: Ing. Jitka Špalková, Ing. Jana Vítková (ČIŽP)

Místo konání akce:
Praha, Hotel Olympik Tristar - Congress
Adresa konání akce:
U Sluncové 14, Praha 8, 186 76
Kontakt:
Václav Žáček
Telefon:
724550035
říjen 2019
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
8
9
10
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů